Læs også:

Close
corona mundbind lugte dufte

NEWS: COVID-19: Nedsat smags- og lugtesans hænger ved

Nyheder  | 

COVID-19: Nedsat smags- og lugtesans hænger ved · Formodet flugtbilist fremstilles i grundlovsforhør · Sådan så beskæftigelsen ud i april · 9.000 m2 stor urban greening midt i Odense · Immunologiens førstedame hædres med pris for sin banebrydende indsats mod kræft · Dagens billede: Omskift i (det varme) vejr

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

COVID-19: Nedsat smags- og lugtesans hænger ved

Hos patienter med milde COVID-19 forløb er langvarig nedsat smags- og lugtesans stærkt øget. Det er langvarig åndenød også, men rammer relativt få. Forskningsresultatet fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest tyder også på, at kvinder og ældre er mere modtagelige for at udvikle langvarige COVID-19 symptomer.

De seneste 15 måneder har lært os, at symptomer og sygdomsforløb er forskellige ved COVID-19. Dog får langt de fleste smittede milde symptomer og bliver raske igen i løbet af to til tre uger.

Det er netop nogle af disse personer, der har været genstand for en ny undersøgelse fra AU, AUH og HEV. Her har forskere sammenlignet dag for dag symptomer i op til 90 dage hos 210 ansatte i Region Midtjylland, som var testet positive og 630 med en negativ test. Oplysningerne er indsamlet i løbet af foråret 2021.

Hver dag modtog deltagerne et link til et spørgeskema, hvor de blev spurgt, om de havde oplevet et af følgende symptomer inden for det seneste døgn: hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber, muskelsmerter, åndenød og nedsat smags- og lugtesans.

– Vi så, at forekomsten af ​​langvarig nedsat smags- og lugtesans er stærkt øget hos patienter med mild Covid-19 sygdom, som ikke krævede hospitalsindlæggelse. Det mønster ses også for åndenød, men det var langt færre berørte af, fortæller Henrik Kolstad, som står bag undersøgelsen.

30 procent af dem, der var testet positive, og tæt på nul af de test-negative deltagere rapporterede om nedsat smags- og lugtesans i alle 90 dage. Åndenød blev i begyndelsen af projektet rapporteret af 20 procent af de test-positive, det tal faldt til fem procent efter 30 dage.

Hoste, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter og feber var mere udbredt blandt de test-positive end de test-negative deltagere de første dage, men efter 30 dage blev der ikke set nogen stigninger.

Test-positive kvinder rapporterede flere symptomer sammenlignet med test-negative kvinder, end hvad tilfældet var for test-positive mænd sammenlignet med test-negative mænd. Det samme gjorde sig gældende for ældre og yngre deltagere. Det kunne ifølge forskerne tyde på, at kvinder og ældre personer er mere modtagelige for at udvikle langvarige Covid-19 symptomer.

– Studiet giver detaljeret viden om, hvilke symptomforløb man kan forvente efter, at man er testet positiv for Covid-19 uden, at det har krævet hospitalsindlæggelse, slutter Henrik Kolstad.

Bag om resultatet:

Studiet er et kohorte-studie. En kohorteundersøgelse inden for sundhedsvidenskaberne er en undersøgelse foretaget på en kohorte, en veldefineret gruppe personer, som følges for at finde frem til hvordan eller hvornår et specifikt helbredsfænomen (for eksempel en sygdom, død eller et symptom) opstår.

Undersøgelsen er finansieret af Region Midtjylland.

Her kan den videnskabelige artikel kan læses International Journal of Infectious Diseases 

corona mundbind lugte dufte
Nedsat smags- og lugtesans hænger ved … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ekspert advarer de unge om senfølger fra corona

Formodet flugtbilist fremstilles i grundlovsforhør

Østjyllands Politi fremstillede mandag ved Retten i Aarhus den 20-årige mand, der søndag blev anholdt efter et alvorligt færdselsuheld fredag aften.

Den 20-årige mand blev anholdt søndag klokken 23.43 på en adresse i Brabrand efter to døgns intens eftersøgning. Politiet mener, det var ham, der fredag aften klokken 18.14 med høj fart påkørte en politibetjent i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj.

Den 20-årige mand blev fremstilles i grundlovsforhør mandag klokken 13.00 ved Retten i Aarhus. Han sigtes for straffelovens § 119, stk. 1, vold mod polititjenestemand, § 252, forsætlig fareforvoldelse, § 249, 2. pkt., uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, § 253, stk. 2, flugt fra et færdselsuheld, § 291, stk. 2, hærværk af betydeligt omfang, og færdselslovens § 118, stk. 10, jf. § 126, stk. 1, nr. 4 og § 118, stk. 1.

Den 20-årige mand blev mandag fremstillet ved Retten i Aarhus … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmarks første klimaretssag

Sådan så beskæftigelsen ud i april

I april 2021 var der 2.778.000 personer i job, hvilket er 16.000 flere end måneden før. Ser man på den private sektor, er der kommet 10.000 flere lønmodtagere siden marts måned. Der var 6.000 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsen er steget med 0,6 procent siden marts måned.

Samlet set er beskæftigelsen 14.000 lavere, svarende til 0,5 procent, sammenlignet med februar sidste år, som var sidste måned inden COVID-19 krisen ramte.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard forklarer:

– Det er en rigtig god nyhed, at vi nu for 3. måned i træk oplever, at et stigende antal personer kommer i beskæftigelse. I april måned fandt 16.000 flere personer beskæftigelse. Det bekræfter endnu engang vores forventninger om, at virksomhederne står klar til at modtage arbejdskraft i takt med den gradvise genåbningen.

– Det tyder på, at vores valg om at holde hånden under virksomhederne og sikre dem muligheden for beholde deres medarbejdere gennem lønkompensation har båret frugt. Ligesom udbetaling af feriepenge også har været medvirkende til at holde forbruget og dermed virksomhedernes omsætning oppe.

– Arbejdsmarkedet buldrer derudaf i flere brancher, og vi er nået så langt i genåbningen, at lønkompensationsordningen kan udfases. Andre brancher er fortsat hårdt ramt, og derfor drøfter regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter, om arbejdsfordeling fortsat kan være relevant at forlænge.

– Den aktive arbejdsmarkedspolitisk er også ved at tilbage til mere normale tilstande med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, hvilket betyder at ledige igen får mulighed for at komme i virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde.

computer uddanne skole klasserum
Peter Hummelgaard giver en kommentar til beskæftigelsen i april måned … (Foto: Unsplash)

Læs også: 11 ting du ikke skal sige til din arbejdsløse veninde

9.000 m2 stor urban greening midt i Odense

Urban greening er en del af OKNygaards DNA. Som landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør arbejdes der dagligt med at skabe grønne områder i byerne. Målet er tydeligt – bybefolkningens trivsel, klimaet og biodiversiteten skal styrkes. Regeringens netop præsenterede udspil, der skal sikre mere bynatur, glæder OKNygaard, som lige nu er i gang med at anlægge den 9.000 m2 store oplevelseshave ved Det Ny H.C. Andersens Hus i Odense.

OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder i gang med at etablere et dansk videnscenter med fokus på urban greening, borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt kaldet European Platform for Urban Greening (EPLUG), hvor der arbejdes med at styrke samarbejdet på tværs af virksomheder, forskere og anlægsgartnerfaget i Danmark, Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland blandt andet ved at koble politiske dagsordener, viden og indholdet i anlægsgartneruddannelsen tæt sammen med udviklingen i byerne.

– Vi er med i projektet, fordi vi vil være med til at synliggøre vigtigheden af grønne områder i fremtidens byer på tværs af landegrænser. Overalt i verdenen har større byer problemer med at håndtere det mere ekstreme vejr og en øget befolkningstilvækst, fortæller Ole Kjærgaard, der er administrerende direktør hos OKNygaard.

Den 26. maj præsenterede regeringen et nyt udspil kaldet ‘Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’, som skal styrke den grønne omstilling i landets større byer, blandt andt via nulemissionszoner forbeholdt el-køretøjer, mere bynatur og flere byhaver. Det glæder Ole Kjærgaard, som ser fremtidens byer med langt flere grønne, klimatilpassede arealer. Det nye udspil ligger helt i tråd med OKNygaards vision om urban greening.

– I OKNygaard har vi i flere år arbejdet for at styrke bevidstheden om den betydning, grønne byrum og udearealer har for fremtidens byer. Det gælder både befolkningens trivsel, men i høj grad også klimaet og biodiversiteten, hvor grønne byrum bl.a. kan være med til at binde CO2 og skabe levesteder for dyr og planter, som er i fare for at forsvinde. Grønne byrum og udearealer danner værdifulde grønne åndehuller i byerne, som øger befolkningens trivsel i takt med, at indbyggertallet stiger og byerne gror til med høje bygninger, beton og asfalt. Ved at binde de større byer sammen ved hjælp af grønne naturområder skaber man nemmere adgang til den nære natur’, fortsætter OKNygaard direktøren Ole Kjærgaard.

En undersøgelse foretaget af Rambøll blandt borgere i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle og Køge viste, at 68% af deltagerne mente, at nærhed til grønne områder i byen har stor betydning for, om deres by er attraktiv for dem at leve i.

Flere medarbejdere hos OKNygaard er lige nu på skolebænken for at øge deres viden om den praktiske tilgang til drift og vedligehold af biodiverse arealer. Sideløbende er OKNygaard i samarbejde med idverde i gang med at udvikle metoder til at vurdere og synliggøre driftens betydning for mangfoldigheden i naturen. Når der tænkes biodiverst, så er det fx ikke ligegyldigt hvornår eller hvordan en hæk klippes. Hensynet til insekter, fugle og dyreliv i hækken må nødvendigvis indgå i planlægningen af vedligeholdelsen.

Museet består af både indendørs og udendørs rum, der tilsammen strækker sig over hele 9.000 m2. To-tredjedele af museet etableres under jorden med anlagt have på tagdæk. Projektet forventes færdigt i løbet af sommeren 2021. Den 30. juni kommer H.M. Dronning Margrethe 2. til officiel indvielse.

– Når du bevæger dig omkring i haven, vil du gå hen over museets underjordiske tag helt uden at bemærke det. Det betyder, at haverummet teknisk skal opbygges som en taghave, hvor bl.a. der skal være nok vækstgrundlag til beplantningen og korrekt afvanding, men samtidig skal vægten af anlægget holdes nede for at sikre tagets bæreevne.” OKNygaard etablerer bl.a. drypvandingsanlæg, kloaksystem på dækket og drænbakke, der udlægges med letfyld (leca), som holder godt på vandet, slutter han.

Odense
Spændende nyt venter i Odense … (Foto: PR)

Læs også: Mit Odense

Immunologiens førstedame hædres med pris for sin banebrydende indsats mod kræft

Gennem snart tre årtier har professor, overlæge og centerleder Inge Marie Svane helliget sig kræftforskning – og behandling – og det har sat Danmark på verdenskortet som bannerførende inden for immunterapi. Inge Marie Svane modtager Marie & August Krogh Prisen 2021 for sin indsats.

Da Inge Marie Svane for over 25 år siden begyndte at forske i forskellige former for regulering af immunsystemet med henblik på kræftbehandling var det ganske ukendt land. Kendskabet til immunterapi var begrænset, og opbakningen fra det lægefaglige miljø var sparsom.

Siden da – også takket være Inge Marie Svanes betydelige bidrag – har immunterapien medført et paradigmeskifte inden for kræftbehandling. Immunterapi er en behandlingsform, hvor kroppens eget immunforsvar bliver udnyttet til målrettet at bekæmpe kræftceller. Immunterapi anvendes bl.a. til behandling af lymfekræft, leukæmi, lungekræft, nyrekræft og modermærkekræft.

Inge Marie Svanes dedikerede indsats på kræftområdet og inden for immunologien honoreres med Marie & August Krogh Prisen, der hvert år tildeles en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen, der uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, udgør 1,5 mio. kroner, hvoraf de 1.250.000 kroner er øremærket forskning, og de resterende 250.000 kroner går til forskeren personligt.

– Jeg er utroligt stolt over at modtage prisen. Ikke bare på mine egne vegne, men også på mine kollegers. Det er et symbol på, hvor langt vi er kommet inden for immunterapien. For bare 10 år siden var immunterapi noget man grinede lidt af i de lægefaglige kredse. På de store videnskabelige kongresser skulle man se langt efter et oplæg om immunterapi, og hvis det fandtes, var det gemt af vejen i det fjerneste kælderrum. Men i dag kan man dårligt indlevere en videnskabelig artikel inden for onkologi uden at nævne immunterapi, siger Inge Marie Svane.

Inge Marie Svane har været den centrale drivkraft bag etableringen af National Center for Cancer Immune Therapy (CCIT-DK), hvor der forskes i samspillet mellem kræft og immunsystem, og hvor der som det eneste sted i Danmark udføres T-celle-terapi.

Forenklet forklaret indbefatter T-celleterapi, at man i laboratoriet isolerer og omformer patientens egne tumorspecifikke T-celler, som efter højdosis kemoterapi føres tilbage i patienten. På den måde dræbes tumorcellerne af patientens egne aktiverede T-celler. Når behandlingen virker bedst, bevirker den formentlig livslang immunitet. T-cellen er en særlig vigtig celle i immunforsvaret, idet den kan slå infektioner ned.

For Inge Marie Svane er det en stor drivkraft både at forske og behandle patienter. Og netop det har hun mulighed for på CCIT-DK, der er en del af Kræftafdelingen på Herlev Hospital.

– At have kontakten og tilknytningen til patienterne – og erfare ved selvsyn at behandlingen virker – er det, der driver mig. Naturligvis er der undtagelser, men blot det, at der er håb, gør en kæmpe forskel for patienterne, slutter hun.

Foruden at lede CCIT-DK er Inge Marie Svane ansvarlig for den østdanske behandling af alvorlig modermærkekræft. Hun er desuden en efterspurgt formidler og medlem af den videnskabelige komite i det europæiske onkologiske selskab ESMO. Gennem sin karriere har Inge Marie Svane modtaget talrige priser, blandt andet fra Kræftens Bekæmpelse, der har tituleret hende ‘Immunologiens Førstedame’.

– Inge Marie Svane er et fornemt eksempel på, at et lille land kan frembringe store forskningsresultater og forskere af international kaliber. Vejen til den banebrydende T-celle-behandling har ikke altid været nem, men Inge Marie Svane har med beundringsværdig dedikation og talent skabt resultater, der rækker langt ind i fremtiden. Hun er en stor inspiration for forskningsmiljøet og en vigtig brik i ambitionen om at bringe den danske kræftbehandling op i den øverste liga, udtaler Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

inge marie svane kræft
Stor hæder til Inge Marie Svane … (Foto: PR)

Læs også:

Dagens billede: Omskift i (det varme) vejr

· Mere fra samme kategori ·