Læs også:

Close
computer uddanne skole klasserum

NEWS: Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

Nyheder  | 

Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse · To yngre mænd fremstillet i grundlovsforhør i sag om grov vold · Det kan betale sig at investere i vores mentale sundhed · Rejseregler lempes · Tivoli udsætter Fredagsrock og lancerer nyt musikkoncept · Dagens video: Et kig bag kulisserne på Skagens Museum

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

I nogle kommuner er over 30 procent af undervisningen lagt i hænderne på personer uden en læreruddannelse. ‘En gevaldig glidebane’ mener Danmarks Lærerforening.

18,1 procent af de lærere, der i 2019 stod ved tavlen i en af landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danmarks Lærerforening.

– Det er en gevaldig glidebane, at kommunerne fylder ledige lærerstillinger op med personer, der ikke har den rette uddannelse. Det er en udvikling vi skal have vendt. Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. At undervise er en uhyre kompliceret opgave, som kræver uddannelse”, forklarer formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget markant de senere år. I 2012 var det 10,3 procent af de, som varetog en lærerstilling, der ikke havde en uddannelse.

– En stigning på 80 procent i andelen af lærere uden en læreruddannelse på under 10 år, skal vi tage alvorligt. Årsagerne kan være mange. Måske er det en spareøvelse i kommunerne, at der bliver uddannet for få lærere, eller måske er forklaringen, at rigtig mange uddannede lærere vælger andre veje end folkeskolen, når de står med deres eksamensbevis i hånden. Ligegyldig hvad forklaringen er, så skal denne udvikling stoppes – nu, siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser også, at der er store regionale og lokale forskelle på, hvor stor en andel af lærerstyrken, der mangler en læreruddannelse. Især Sjælland har en meget høj andel af lærere uden en læreruddannelse. I flere kommuner på Sjælland og Lolland-Falster varetages op mod en tredjedel af undervisningen af personer uden en læreruddannelse.

– Vi skal sætte ind på flere fronter i kampen for at få flere veluddannede lærere ud på skolerne. Helt overordnet skal vi have gjort det attraktivt at være lærer i folkeskolen igen. Her er vi godt på vej med en ny og solid arbejdstidsaftale, som forhåbentlig vil bidrage til at rette op på flere års lærerflugt fra folkeskolen. Derudover skal vi kigge på læreruddannelserne, så vi i fremtiden kan få flere til at søge læreruddannelsen – og ikke mindst skal vi nedbringe frafaldet fra uddannelsen, der i dag er alt for stort. Og så skal kommunerne gøre en langt større indsats for at tiltrække uddannede lærere, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

I analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står det også klart, at det især er personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der i stigende omfang varetager undervisningen i folkeskolen. Analysen viser, at 10,6 procent af undervisningen i folkeskolen varetages af personer, der har grundskolen eller en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Læs hele analysen fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Andelen af undervisere uden en læreruddannelse er væsentligt højere på dele af Sjælland end i det øvrige Danmark. Se fordelingen på kommuneniveau her.

computer uddanne skole klasserum
En del undervisere er ikke uddannet lærere .. (Foto: Unsplash)

Læs også: Elevernes trivsel og lærernes arbejdsmiljø være topfokus

To yngre mænd fremstillet i grundlovsforhør i sag om grov vold

Det er lykkedes Sydøstjyllands Politi efter en kort, men intens efterforskning, at identificere og anholde de 2 formodede gerningsmænd. Det 20 årige voldsoffer er fortsat i kritisk tilstand.

De anholdte er en 21 årig og en 29 årige mand, begge fra Vejle, og de blev anholdt i Vejle og sigtet i sagen. De er fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens sidste uge og blev begæret varetægtsfængslet. Anklagemyndigheden har begæret lukkede døre under grundlovsforhøret.

Sigtelsen i sagen omhandler grov vold og frihedsberøvelse, idet gerningsmændene, da de kørte fra Sølvgade i Horsens, hvor volden blev udøvet, placerede den 20 årige mand i varerummet af den BMW, som de kort tid efter forulykkede i på Nørretorv i Horsens.

Yderligere to formodede gerningsmænd er identificeret, hvoraf den ene er fundet, og Sydøstjyllands Politi leder lige nu efter den sidste. Når de bliver anholdt vil de, som deres medgerningsmænd, blive anholdt og sigtet, samt fremstillet i grundlovsforhør indenfor 24 timer fra anholdelsen.

Efterforskningen efter gårsdagens grove vold mod en 20 årig mand fra Horsens ledte ret hurtigt Sydøstjyllands Politi på sporet af de fire formodede gerningsmænd, blandt andet idet de har relation til den BMW, i hvilken de kørte galt efter voldsudøvelsen. De fire har i øvrigt relation til hinanden.

Da identifikationen var på plads, fortsatte efterforskningen med fysisk at finde de fire yngre mænd. Denne del forsætter som nævnt for de sidste tos vedkommende, en mand på 21 år og én på 24 år, begge ligeledes fra Vejle.

Motivet til hændelsen og udøvelsen af den grove vold er endnu ikke endeligt klarlagt.

I grundlovsforhøret fremstilles endvidere en kvinde på 28 år, også fra Vejle. Hun sigtes for at have hjulpet gerningsmændene på flugt, idet hun hentede dem i bil i Horsens efter voldudøvelsen.

Flere anholdt i sag om grov vold .. (Foto: Rigspolitiet).

Læs også: Aalborg tager kampen op mod had og racisme

Det kan betale sig at investere i vores mentale sundhed

Nu er der dokumentation for, at det kan betale sig at investere i vores mentale sundhed. Sundheds-og plejeudgifterne vil stige markant de kommende år. Ny analyse fra Institut for Lykkeforskning april 2021 afslører, at der er god samfundsøkonomi i at investere i vores mentale sundhed.

Selvom vi får skavanker, ansigtet krakelerer i rynker og vi generelt kommer i reparationsalderen som +50-årige, så går det ikke nødvendigvis ud over vores livstilfredshed.

Men for nogen betyder stigende levealder ikke flere år fyldt med livsglæde.

En ny analyse, ’Lange og lykkelige liv – hvordan fremtidssikrer vi det gode liv i et aldrende samfund?’ som Institut for Lykkeforskning har udarbejdet for Ældre Sagen april 2021, giver os nu helt ny og overraskende indsigt i, hvad der påvirker vores livstilfredshed.

Konklusionen er klar: Ensomhed og depression er det, der udfordrer vores trivsel allermest.

Sygdomme som for eksempel diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol belaster derimod hverken os selv eller samfundet i tilsvarende grad.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup mener resultaterne kalder på handling.

– Det er opsigtsvækkende nyt, vi ser her. Vi ved, at der er en nøje sammenhæng mellem vores trivsel og vores behov for sundhedsydelser. Derfor er der alt at vinde ved at styrke indsatsen for vores mentale sundhed, siger Bjarne Hastrup.

Analysen bygger på data fra 5.700 50+ åriges oplevelse af, hvordan 26 forskellige sygdomme og livsomstændigheder, som skilsmisse og arbejdsløshed påvirker vores livstilfredshed.

I forhold til dem, der trives, har de med forringet livskvalitet en højere sandsynlighed for nedenstående sundhedsydelser:

Lægebesøg +34 pct
Indlæggelser +23 pct
Begrænset arbejdsevne +58 pct
Behov for offentlig hjælp og assistance +72 pct
Bjarne Hastrup mener, at analysen taler for sig selv.

– Alle lovforslag og politiske beslutninger bør fremover tage højde for deres indvirkning på og konsekvenser for ældres trivsel og mentale sundhed. Det vil være ren win-win – både for den enkelte og for samfundet, siger Bjarne Hastrup.

Du kan læse hele analysen, samt Ældre Sagens forslag til handlinger her.

ensomhed ældre gamle mormor bedstemor (Foto: Unsplash)
Det kan betale sig at investere i vores mentale sundhed, viser rapport … (Foto: Unsplash)

Læs også: Coronaens mange sider: Hudsult

Rejseregler lempes

I fredags kunne danskerne atter se muligheden for at komme på ferie og ud og opleve verden, for om eftermiddagen opdaterede udenrigsministeriet sit verdenskort med rejsevejledninger. Og dermed er kravene lempet til, hvor højt et smittetryk må være i et land eller område, før ikke-nødvendige rejser dertil frarådes, og om man skal gå i karantæne ved hjemkomst.

Med de nye regler har det eksempelvis fra i torsdags den 13. maj været muligt at rejse til den spanske ferieø Mallorca eller Portugal karantænefrit. Samtidig er kravet om at gå i isolation helt droppet for rejser rundt i Europa fra den 26. juni, når sommerferien starter:

– Det vil blive meldt ud, at der ikke kommer isolationskrav til EU- og Schengen-lande, og dermed kan man planlægge sin sommerferie i Europa vel vidende, at man ikke skal gå i isolation, når man kommer hjem, siger borgerservicechef Erik Brøgger.

De nye retningslinjer træder i kraft som led i den genåbningsaftale fra den 13. april, der blev vedtaget af Folketingets partier bortset fra Nye Borgerlige.

Her er de seks områder, hvor rejsevejledningerne lempes:

1) Grænsen for gule og orange lande lempes:

Grænsen for, hvornår lande og regioner er gule og orange, lempes. Når et land er orange, fraråder de danske myndigheder alle unødvendige rejser, mens man ved rejser til et gult land blot skal være ekstra opmærksom.

Samtidig skal man ved hjemkomst fra et gult land ikke gå i isolation, hvilket er tilfældet, når man har været i et orange land.

Fremover er lande gule, hvis antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere – incidenstallet – er under 60 per uge.

Er der 60 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere om ugen, bliver landet kategoriseret som orange.

Hvis et land først er blevet farvet orange, skal incidenstallet ned under 50 per uge, før det kan blive gult igen.

Tidligere var grænsen henholdsvis 20 og 30.

2) Krav om anerkendelsesværdigt formål lempes:

Hidtil har der været krav om et anerkendelsesværdigt formål, hvis udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande vil rejse ind i Danmark.

Det afskaffes. Der vil fortsat være krav om test og isolation efter indrejse – medmindre de er vaccinerede eller tidligere smittede.

3) Krav om test inden ombordstigning lempes:

Der er ikke længere et krav om, at vaccinerede eller tidligere smittede rejsende fra gule lande og regioner skal have en test, før de stiger om bord på et fly til Danmark.

Der er dog fortsat krav om test, når man lander i lufthavnen i Danmark.

4) Nye regler for gravide/ammende og udlandsdanskere:

Gravide og ammende, der rejser sammen med vaccinerede kærester og ægtefæller, skal ikke længere i isolation efter indrejse.

Udlandsdanskere, som er vaccineret med en EU-godkendt vaccine i et land uden for EU eller Schengenområdet, undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark.

5) Nye regler for grænselandet:

Turister, der rejser fra grænselandet, undtages fra kravet om isolation efter indrejse. De skal vise en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel.

Grænselandet er Slesvig-Holsten, Blekinge og Skåne len i Sydsverige og Hallands og Västra Götalands len i Vestsverige.

6) Regler forenkles:

Børn under 15 år, som er undtaget fra krav om test efter indrejse, skal nu heller ikke testes før flyrejser og indrejse i Danmark.

Tidligere smittede sidestilles med færdigvaccinerede og kan ikke indrejse fra røde lande uden at skulle gå i isolation efter indrejse i Danmark.

Nu lempes rejsereglerne … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ting du (måske) ikke vidste om Berlin

Tivoli udsætter Fredagsrock og lancerer nyt musikkoncept

Da Fredagsrock foreløbig udsættes på ubestemt tid, afslører Tivoli nu et nyt Havefestkoncept, hvor der optrædes på hele tre forskellige scener i Tivoli. Blandt navnene til Havefest er der foreløbig indgået aftale med Christopher, Peter Sommer, Drew Sycamore, Faustix, Søs Fenger og Hans Phillip. Der er premiere på Havefest på fredag den 21. maj. Lillefredags programmet åbner den 27. maj, hvor Bathsheba og Angående Mig indtager Plænen. Bookingen til årets Lillefredag tæller desuden bl.a. navne som Emil Stabil, De Danske Hyrder, Pind og den dansk-albanske rapper Artigeardit.

Tivoli har længe arbejdet med forskellige programkoncepter for koncerter i mindre formater, og derfor er forlystelseshaven også klar med et nyt musikkoncept, da det i sidste uge stod klart, at Fredagsrock blev nødt til at blive udskudt på ubestemt tid. Konceptet hedder Havefest, og skal give mange af de danskere, som hungrer efter live musikoplevelser noget af det, de har savnet gennem snart halvandet år.

Havefest er en hybrid mellem en fredagsbar og endags-festival, og lægger op til at blive Københavns nye samlingssted, hvor koncertoplevelser, mad, øl og kolde drikke er i fokus. På tre forskellige scener – Orangeriet, Plænen og Pantomimeteateret – vil gæsterne kunne høre forskellig musik. Fx indtages Pantomimeteatret blandt andet af Chill-out koncepterne Stella Polaris og Sofabeats, og fanger konceptet an, skal Havefest, når Fredagsrock endelig vender tilbage, ses som en udvidelse og opvarmning til den ugentlige store Fredagsrockkoncert på Plænen. Der vil være koncerter fra klokken 16.00-19.00, og dagens hovednavn optræder klokken. 22.00 og indimellem vil der være hygge og DJ musik.

De seneste måneder har der været stor usikkerhed om, hvorvidt livemusik overhovedet ville blive muligt i første del af 2021. Og selvom restriktionerne som de er nu, betyder at spillesteder er underlagt en lang række restriktioner, der gør afholdelsen af koncerter mere vanskelig, har Tivoli alligevel valgt at prioritere livemusikken. Alle koncerterne vil leve op til alle Covid-19 forskrifter og retningslinjer. Se mere på Tivoli.dk

Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedemann siger:

– Tiden er endnu ikke til de store tætte forsamlinger, som vi kender fra Fredagsrock, men vores gæster og den danske musikbranche trænger til live-musik igen. Så nu udnytter vi, at Tivoli har over 80.000 kvadratmeter have midt i København, hvor vi kan sprede publikum ud på flere udendørsscener og områder med hygge, mad og drikke – under trygge forhold. Senere på sommeren bliver det måske muligt at spille for flere mennesker, og så vil Tivoli være klar til det, men allerede nu glæder vi os over at kunne afsløre mange populære og spændende navne til den første periodes Havefest og Lillefredag.

Tivolis chef for musik og underholdning, Thor Feilberg siger om programmerne:

– Det er lykkedes os at sikre en række af landets helt store musikprofiler, som gerne vil spille koncerter i lidt mindre formater. Vi er derfor meget stolte og glade for at kunne præsentere en række af Danmarks største artister til vores helt nye Fredagssamlingssted, Havefest. Mange af kunstnerne vil gæsterne normalt kunne høre til Fredagsrock, men her fylder vi plænen i et Covid-19 venligt siddende format. Desuden er mange nye talentfulde musikere blevet bremset af Covid-19, så vi dedikerer hver fredag nogle af vores scener til at få morgendagens stjerner frem i rampelyset. Lillefredagsprogrammet ser desuden ud til at blive et af de stærkeste, vi til dato har præsenteret med både stærke etablerede artister og nye spændende talenter.

Fredagsrock i Tivoli (Foto: Tivoli)
Tivoli tilpasser sig corona-situationen … (Foto: Tivoli PR)

Læs også: Tivoli klar til besøgende

Dagens video: Et kig bag kulisserne på Skagens Museum

· Mere fra samme kategori ·