Læs også:

Close
bager kager butik selvstændig (Foto: Unsplash)

NEWS: Danmark har historisk få selvstændige

Nyheder  | 

Danmark har historisk få selvstændige · COVID-19: Her er retningslinjer for frisører og andre liberale erhverv · Nu er der birkepollen i luften · 32 millioner kroner skal genstarte fællesskaberne · Dagens video: Når vejret driller

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danmark har historisk få selvstændige

En ny analyse viser, at Danmark har historisk få selvstændige. Antallet af personer, der arbejder i egen virksomhed som selvstændig, er faldet fra 329.000 i 1983 til 192.000 i 2019. Selvstændige udgør nu halvt så stor en andel af alle beskæftigede, som de gjorde i 80’erne. Samtidig er Danmark det land i EU, hvor relativt færrest har kastet sig ud i at starte virksomhed. Det er et kæmpe problem for vores samfund, mener SMVdanmark.

Deltagerne i DR’s ‘Løvens Hule’ er en truet race. For på trods af skåltalerne om, at selvstændige iværksættere er afgørende for Danmarks økonomiske fremtid, så ser det skidt ud i den virkelige verden. Markant færre danskere vælger nemlig at blive selvstændige, og Danmark er det land i EU med den laveste andel af selvstændige.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 selvstændige og små og mellemstore virksomheder.

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, mener, det er en meget bekymrende udvikling,

– Det er et stort problem og en kæmpe udfordring for vores samfund, for vi ved, at mange nye job skabes af iværksættere, der i mange tilfælde begynder som små selvstændige. Når vi som samfund over så mange år får færre, som ernærer sig selv, og får flere lønmodtagere, går vi glip af noget af den virkelyst, skaberkraft og innovation, der ligger i at være selvstændig,”forklarer han.

Analysen viser, at der i 1983 var 329.000 selvstændige i Danmark, hvilket svarede til 12,9 pct. af alle beskæftigede. 36 år senere, i 2019, er antallet faldet til 192.000, og udgør nu kun 6,6 pct. af alle beskæftigede. Samtidig har Danmark den laveste andel af selvstændige ud af alle beskæftigede i EU. I for eksempel Holland er der cirka dobbelt så mange selvstændige som i Danmark, når man korrigerer for antal indbyggere.

–Det er tankevækkende at lande, vi normalt sammenligner os med, alle har en væsentligt større andel af befolkningen, der er selvstændige, end vi har. Det viser, at selv om vi naturligvis ikke alle kan og skal være selvstændige, så er det nuværende niveau ikke optimalt. Vi går glip af vækst og arbejdspladser i Danmark, når så relativt mange vælger vejen som lønmodtager, udtaler Jakob Brandt.

Der findes kun tal for antallet af selvstændige frem til og med 2019. Men Jakob Brandt frygter, at når vi har tal for 2020, vil faldet se endnu værre ud.

– Coronakrisen har udstillet, at der desværre gøres forskel på lønmodtagere og selvstændige i Danmark. Mange selvstændige står med en kæmpe regning for nedlukningen og restriktionerne, og har langt fra fået fuld kompensation. Lønmodtagerne har til gengæld kun skullet afholde nogle feriedage på tidspunkter, der måske ikke lige passede dem. Det er bestemt ikke noget, der motiverer til at løbe den risiko, det er at skabe en virksomhed, forklarer han.

Han mener, at Danmark er blevet præget af en lønmodtagerkultur, og jo mere politisk opmærksomhed, der er på lønmodtagerne, jo mindre er der på at skabe gode vilkår for at starte egen virksomhed og skabe fremtidens vækst og ikke mindst jobs til de mange, der vælger et liv som lønmodtager.

– SMVdanmark foreslår, at vi gør det lettere og mere attraktivt at kaste sig ud i livet som selvstændig, fx ved at mindske bureaukratiet og omfanget af de eksisterende regler og love, der omfatter selvstændige. Skatter og afgifter bør også sænkes for at fremme gevinsten ved at starte egen virksomhed. Og selvstændige bør have bedre adgang til dagpenge, så man som selvstændig får mulighed for understøttelse allerede ved en konkursbegæring, slutter han.

bager kager butik selvstændig (Foto: Unsplash)
Danmark har historisk få selvstændige … (Foto: Unsplash)

Læs også: Den danske modebranche tabte milliarder i 2020

COVID-19: Her er retningslinjer for frisører og andre liberale erhverv

Efter påske genåbnede frisører og andre liberale erhverv for kunder. Erhvervsministeriet har derfor netop sendt retningslinjer ud for at sikre trygge rammer for både kunder og erhvervsdrivende.

I takt med at flere og flere danskere bliver vaccineret mod corona-virus har et bredt, politisk flertal besluttet at genåbne Danmark gradvist og kontrolleret. De liberale erhverv må ifølge rammeaftalen om genåbning åbne fra tirsdag den 6. april. På baggrund af Epidemikommissionens rådgivende vurdering er genåbningen af liberale erhverv dog udskudt i Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe foreløbigt til og med den 11. april 2021.

I forbindelse med genåbningen er der netop sendt retningslinjerne ud for, hvordan genåbningen skal foregå i praksis for at mindske smittespredningen.

En væsentligt element i retningslinjerne er, at der indføres krav om coronpas, da dette er en forudsætning for, at de liberale serviceerhverv kan genåbne. Desuden fastsættes arealkravet særligt for de liberale serviceerhverv til 4 kvadratmeter pr. kunde og 2 kvadratmeter, hvis kunderne sidder eller ligger ned. Det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.

– Jeg er glad for, at vi kan tage endnu et skridt i retning mod en mere normal hverdag. Vi er mange, der har glædet os til at få klippet håret eller få masseret skuldrene efter et hårdt år med corona. Og jeg er helt sikker på, at der er mange erhvervsdrivende, der har glædet sig til at komme tilbage på arbejde og se deres kunder i øjnene igen. Derfor er jeg også glad for den konstruktive dialog, der har været med sektoren ift. genåbningen og retningslinjerne, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

– Jeg ser frem til, at der nu kan åbne flere arbejdspladser, så flere lønmodtagere kan komme tilbage på arbejde. Det skal ske med rette balance og hensyn til, at vi fortsat kan holde smitten under kontrol. Det er rigtig godt, at retningslinjerne baserer sig på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så lønmodtagerne kan føle sig trygge på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet understøtter genåbningen med informationsmateriale og vejledning, så genåbningen sker forsvarligt og trygt, og jeg er sikker på, at både virksomheder, lønmodtagere og kunder ser frem til, at de liberale erhverv åbner igen, slutter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Kunder, besøgende og lignende skal kunne fremvise et coronapas til personalet i form af enten en negativ covid-19 test, der er maksimum 72 timer gammel, en positiv covid-19 test, der er mindst 14 dage gammel og højst 12 uger gammel eller et gennemført vaccinationsforløb med covid-19.

For ubemandede solarier gælder kravet om coronapas dog ikke. Her gælder til gengæld en række skærpede anbefalinger i retningslinjerne.

Det er endvidere anbefalingen, at personalet hos de liberale erhverv bliver testet mindst en gang om ugen.

Arbejdstilsynet vil understøtte den fortsatte genåbning med vejledende informationsmateriale, ligesom der i takt med genåbningen vil ske en løbende tilpasning af Arbejdstilsynets udgående tilsynsaktivitet.

Retningslinjerne er udarbejdet efter dialog mellem Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, samt erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter.

Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen vil løbende vejlede og kommunikere om retningslinjerne.

Læs mere om brugen af corona-passet her.

frisør hår styling
Husk at følge de nye retningslinjer … (Foto: Unsplash)

Læs også: Frisørerne har milliardtab

Nu er der birkepollen i luften

Op mod 500.000 danskere får symptomer, når pollensæsonen for birk melder sin ankomst. Det er derfor en af de helt store pollenplager, som nu er indtruffet. Astma-Allergi Danmark udsender fra i dag daglige pollental og -varslinger for birk og tilbyder gode råd og vejledning til alle.

Normalt begynder sæsonen for birkepollen i midten af april, men den pludselige stigning i temperaturer har skudt blomstringen af birk i gang allerede nu.

– I år spottede vi de første birkepollen tidligere end normalt og har derfor holdt nøje øje med udviklingen af både birkeraklerne og birkepollen i vores fælder. De seneste dages lune forårsvejr har hjulpet birketræerne blomstring godt på vej, hvilket har givet en stigende mængde birkepollen. Vi skyder derfor sæsonen for birkepollen i gang i dag, fortæller Mathilde Kloster, biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark.

Sæsonen for birk er sædvanligvis kort, men intens. Det kan dog være svært at spå om, hvilken type sæson vi går i møde.

– Det er svært at forudsige, hvordan årets sæson for birkepollen vil udspille sig. Koncentrationen af birkepollen er nemlig meget afhængig af, hvordan vejret udspiller sig de næste par uger, hvor blomstringen er i fuld gang. Solrigt og varmt vejr giver større pollenmængder, mens køligt vejr, blæst og regn kan mindske pollenkoncentrationen i luften, fortæller Mathilde Kloster.

Astma-Allergi Danmark hører ofte fra medlemmer med allergi overfor birkepollen at de føler sig hårdt ramt, når pollentallene topper. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du er velbehandlet, så du kommer bedst muligt gennem sæsonen.

Det er desværre ikke muligt helt at undgå pollen. Det er derfor vigtigt, at du får den rette medicinske behandling. Den rette medicinske behandling for netop dig, skal du finde i samarbejde med din læge.

Derudover giver Astma-Allergi Danmark dig de bedste forudsætninger for at komme godt igennem sæsonen med råd, vejledning og et overblik over de kommende dages pollental, så du kan justere din behandling løbende. Et højt pollental medfører nemlig for mange værre symptomer.

Følg også disse gode råd til at mindske allergi-generne i hverdagen:

  • Husk din medicin
  • Hold øje med de daglige pollental og -varslinger
  • Undgå at lufte ud midt på dagen, hvor der er flest pollen i luften
  • Investér i et par solbriller, så du får færre pollen i øjnene
  • Tør ikke tøj udenfor, så du undgår pollen i tøjet. Brug fx en tørretumbler
  • Gør rent en gang om ugen. Så fjerner du nogle af de pollen, der sidder i støvet.
  • Der er også individuel rådgivning og hjælp at hente hos Astma-Allergi Danmarks rådgivere, som sidder klar ved telefonen alle hverdage fra tirsdag d. 6. april. Rådgivningen kan kontaktes på telefon 43 43 42 99 mandag til fredag 9-12 samt onsdag 16-18.
  • Se mere på astma-allergi.dk.

Oplever du krydsreaktioner? Måske er du en af dem, der nyser sig gennem pollensæsonen, er der også risiko for, at du reagerer allergisk på visse frugter, grøntsager og nødder. Det kaldes en krydsreaktion.

Hvis du er allergisk over for birkepollen, kan du opleve at reagere allergisk på for eksempel æbler, kiwi og nødder. De mest almindelige symptomer ved en krydsreaktion med fødevarer er kløe og hævelse på læberne, i munden samt svælget. Hvis du ikke får symptomer, kan du dog roligt spise videre.

Krydsreaktioner opstår, fordi de allergene stoffer i pollen og stofferne på nogle fødevarer ligner hinanden. Din krop reagerer derfor, fordi den ikke kan kende forskel.

Udover krydsreaktioner med fødevarer er det også ret udbredt, at mennesker med allergi over for pollen fra træer reagerer på pollen fra flere forskellige træer. For eksempel kan mennesker med birkepollenallergi opleve at reagere over for pollen fra både el, hassel og avnbøg.

Følg Dagens Pollental på Twitter, hvor Astma-Allergi Danmark dagligt gennem hele pollensæsonen opdaterer med de aktuelle pollental. Du kan også få Dagens Pollental og -varsling samt en Europas første femdøgns-pollenprognoser i Astma-Allergi Danmarks app Dagens Pollental.

birk biirketræer
Nu blomstrer en af de største pollenplager. (Foto: Colourbox)

Læs også: Gode råd om pollenallergi

32 millioner kroner skal genstarte fællesskaberne

En aftale mellem Regeringen, SF, Radikale og Alternativet giver Røde Kors og Ungdommens Røde Kors 32 mio. kroner til oplevelser, der kan bekæmpe ensomhed for dem, der har været hårdest ramt under corona.

Pengene vil blive brugt til at skabe oplevelser for sårbare børn, unge og familier samt ensomme og på den måde gentænde gnisten under de fællesskaber, der har været slukket under corona.

– Alle har været ramt, men vi ved, at udsatte og ensomme personer har været ekstra hårdt ramt. Vi vil gerne være med til at genskabe de livsnødvendige fællesskaber for udsatte børn, unge, familier og ældre. De har været slukket det sidste år, og det har givet ensomheden alt for gode muligheder for at vokse sig stor, fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Under corona har vi både mærket, hvor stærkt vores fællesskab er, og hvor meget det betyder for os, når det forsvinder. Vi har brug for at være sammen. Og særligt udsatte børn og unge har brug for igen at nyde fællesskabet med deres venner efter nedlukning af alt fra skoler til fritidsaktiviteter.

– Vi vil gerne give børn og unge mulighed for at få nogle gode oplevelser, som de kan dele med deres venner og snakke om sammen. Meget af deres sociale kontakt har ligget stille, og nu skal vi sammen bryde den sociale isolation, som har splittet os ad, slutter Troels Boldt Rømer, formand i Ungdommens Røde Kors.

Sammen vil Ungdommens Røde Kors og Røde Kors hjælpe Danmark med at genåbne, samtidig med, at vi passer på hinanden. Midlerne er en del af en pulje på 500 millioner som et flertal i Folketinget fordeler organisationer, kommuner og regioner, hvoraf 250 millioner giver til organisationer.

Pengene skal gå direkte til at give socialt udsatte grupper, herunder ældre og mennesker med handicap, adgang til oplevelser som for eksempel koncerter, teaterforestillinger og restaurantbesøg.

par, kaffe, hygge Foto: Unsplash)
Millioner skal sætte gang i fællesskaberne … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kulturguide for april måned

Dagens video: Når vejret driller

 

· Mere fra samme kategori ·