Læs også:

Close
have natur biodiversitet

NEWS: Folkebevægelse skal hjælpe Danmarks biodiversitet

Nyheder  | 

Folkebevægelse skal hjælpe Danmarks biodiversitet · Ny opgørelse: Danmark har klaret sig godt igennem krisen · Styrket tillid til sundhedsvæsenet blandt danskerne · Nu kan du også se resultatet fra din lyntest på sundhed.dk · Dagens billede: Prins Harry får nyt job

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Folkebevægelse skal hjælpe Danmarks biodiversitet

Det står skidt til for Danmarks vilde natur og biodiversitet. Den danske natur har brug for plads, og de danske arter har brug for levesteder. Arterne forsvinder hurtigere end nogensinde før, og ifølge den seneste kortlægning er 1.844 danske plante-og dyrearter lige nu i fare for at uddø. Derfor kalder ’Danmarks Vilde Haver’ igen på danskernes hjælp. ‘Det kræver en folkebevægelse’, mener WWF, Haveselskabet og IKEA, der står bag projektet.

Danmarks Vilde Haver var i 2020 en stor succes blandt de mange danskere, der tilmeldte sig det vilde projekt – og til gavn for biodiversiteten i de tilmeldtes haver. Næsten alle deltagere oplevede væsentlig mere liv i haven ved for eksempel at lade græsplænen stå. Vilde blomster dukkede op i græsplænen, som tiltrak et væld af insekter som vilde bier og sommerfugle. Oplevelsen blev beskrevet af flere som ‘et helt nyt liv i haven’, og lydsiden udfyldtes af summen og sang fra bier og græshopper. Den oplevelse vil Danmarks Vilde Haver nu igen have frem hos så mange danskere som muligt – om det er haver, altaner, indkørsler eller fællesarealer.

– Vores erfaringer med Danmarks Vilde Haver fra sidste år viser, at danskerne står sammen og udviser et stort engagement i at skabe en sundere og mere vild natur i Danmark. Biodiversiteten er enormt presset, og derfor er det vigtigt at minde danskerne om, at vi alle sammen kan være med til at gøre en forskel til fordel for naturen – for eksempel ved at gøre vores egne hjem lidt vildere, udtaler Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, og fortsætter: Og så er det også et virkelig sjovt projekt at være med i, fordi man blandt andet får en helt anden natur omkring sit eget hjem. Vi skal huske, at hver eneste kvadratmeter tæller.

Tre eksempler på aktiviteter i haven, fællesarealet eller på altanen:

1. Lad græsset gro:

Der er stort set ingen biodiversitet i en klippet græsplæne. Der er ingen blomster, ingen gemmesteder og ingen plads til dyrene. Til gengæld kan du hurtigt ændre det – uden meget arbejde.

2. Lav en høstak:

Har du et stykke af græsplænen, hvor du klipper græs jævnligt? Så står du nok med en bunke græsafklip. I stedet for at køre det på genbrugsstationen, kan det gøre nytte i haven.

3. Skab ’død’ i haven:
Rigtig mange fjerner de døde grene og træer fra deres have. Men lad dem endelig blive. For en tredjedel af dyr, svampe og planter er faktisk tæt knyttet til døde træer.

Læs mere om de tre råd og find endnu flere tips og guides på danmarksvildehaver.dk.

Der findes i Danmark cirka 1,2 millioner huse og 230.000 sommerhuse og kolonihaver, hvoraf de fleste har en have. Derudover er altaner og fællesarealer, der står uudnyttet hen. Samlet giver dette et stort naturareal, og ideen med projektet er, at flest mulige danskere gør deres haver, altaner eller fællesarealer en lille smule mere vilde.

– Biodiversitet er et ord, som alle haveejere skal kende. Hele haven behøver ikke være vild, men det er godt at tænke i, hvilke planter man har i haven og også i at lade et område i haven være – og så kan man jo lave en vildt pæn have. Det samme gælder i øvrigt for altaner og fællesarealer siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet, og bakker op om at ‘hver eneste kvadratmeter tæller’.

Bag projektet står WWF Verdensnaturfonden, Haveselskabet og IKEA Danmark. Har man mulighed for det, kan man med fordel tage forbi en IKEA i løbet af foråret, hvor man blandt andet vil gøre de grønne græsplæner omkring varehusene til et naturligt hjem for insekter ved at plante vilde hjemmehørende arter.

– Vi vil i IKEA Danmark også kaste os ind i kampen for mere biodiversitet og være med til at gå forrest som eksempel på, at virksomheder sagtens kan blive vildere. I løbet af foråret 2021 vil man opdage, at arealerne omkring vores varehuse begynder en vild make-over, slutter Monica Keaney, Sustainability Manager i IKEA Danmark.

Hvordan kan man være med?
Man tilmelder sig på hjemmesiden danmarksvildehaver.dk. Her kan man downloade guides, alt efter om man vil gøre haven, altanen eller et fællesareal mere vildt. De forskellige guides bygger på sidste års deltageres erfaringer fra deres haver og nye tiltag udviklet af WWF Verdensnaturfondens og Haveselskabets eksperter.

Deltagerne tilmelder sig desuden et nyhedsbrev, så de løbende får relevante videoer, råd og tips til at gøre deres haver og områder mere vilde. Derudover vil der være mulighed for at spørge eksperterne til råds undervejs og til at udveksle erfaringer med hinanden i Facebook-grupper.

Det er gratis at være med. Læs mere om Danmarks Vilde Haver og tilmelding her: danmarksvildehaver.dk 

have natur biodiversitet
Lad det bare gro … (Fotograf: Les Haines / Haveselskabet)

Læs også: Gladsaxes klimaindsats er blandt den bedste i verden

Ny opgørelse: Danmark har klaret sig godt igennem krisen

Efter et år med coronarestriktioner viser ny opgørelse fra Deloitte og Kraka, at Danmark er kommet bedre gennem krisen end størstedelen af de lande, vi normalt sammenligner os med inden- og udenfor Europa.

”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.” sådan sagde statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020. Et år efter viser ny opgørelse fra Deloitte-Kraka-samarbejdet Small Great Nation, at Danmark er blandt de lande, som indtil videre er kommet bedst gennem pandemien målt på coronadødsfald og økonomisk vækst.

Opgørelsen medregner EU-landene samt Norge, Island, Schweiz, Israel, Japan, Sydkorea, USA, Brasilien, Storbritannien, Canada og Australien, som alle har offentliggjort tallene for 4. kvartal af 2020. Heri fremgår det, at kun Japan, Sydkorea, Norge, Australien og Finland har klaret sig igennem krisen med mindre negativ vækst og færre coronadødsfald end Danmark.

– Danmark er således kommet forholdsvis mildt gennem pandemien med lav coronarelateret dødelighed og et begrænset fald i den økonomiske aktivitet, udtaler direktør i Kraka, Peter Mogensen, men understreger, at det ikke skyldes myndighedernes coronahåndtering alene. Der er flere andre faktorer, som påvirker hvordan et land har klaret sig igennem coronakrisen – eksempelvis hvornår landet blev ramt af coronavirussen samt landets demografi.

Europa har generelt været hårdt ramt af coronakrisen. Mange mennesker har mistet livet, og de europæiske økonomier har oplevet kraftige tilbageslag. EU ligger med over 1.250 coronarelaterede dødsfald pr. mio. indbyggere på niveau med Brasilien, og EU’s BNP-fald på 4,75procent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 er langt under Japan, Australien og Sydkorea, og en del under USA og Canada.

Igennem det seneste år er den danske håndtering af pandemien både blevet rost og kritiseret. Flere har eksempelvis påpeget forbedringspotentialer i den danske smitteopsporing, ligesom erhvervsorganisationer har dumpet det nationale varslingssystem.

– Vi kan glæde os over, at Danmarks kurs har klaret os sikkert igennem særligt den første fase med corona. Men coronarestriktionerne har – set i perspektivet et år efter – haft store omkostninger, både personlige og for mange erhvervsdrivende. Det er derfor essentielt, at genåbningen er baseret på valide data og gennemarbejdede scenarier, og at man tager et holistisk syn på genåbningen, slutter Anders Dons, Nordisk CEO i Deloitte.

kraka deloitte
Danmark har faktisk klaret coronakrisen godt økonomisk.(Illustration: Kraka/Deloitte PR)

Læs også: Har du også coronakuller

Styrket tillid til sundhedsvæsenet blandt danskerne

Trods pandemien vurderer danskerne, at det danske sundhedsvæsen fortsat er blandt de bedste i Europa.

Det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i Europa. Så konkret lyder det fra størstedelen af danskerne i en rundspørge, som YouGov har lavet for Lif – Lægemiddelindustriforeningen.

Det skyldes både en generel tilfredshed, men også at COVID-19-pandemien har øget danskernes tillid til sundhedsvæsenet, fortæller sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, VIVE.

– Grundlæggende set er det danske sundhedsvæsen blandt de bedste i Europa på mange områder. Det viser studier, så det er da glædeligt, at danskerne også vurderer det. I Danmark føler borgerne, at de har gode forhold og nem adgang til ydelser, rettigheder, behandling mv. Vi skal bestemt ikke skamme os over vores sundhedsvæsen, siger Jakob Kjellberg og tilføjer:

– Tilliden til sundhedsvæsenet og tilfredsheden med sundhedsvæsenet har altid været pæn, og det har den været i mange år. Når man spørger, kan man nok ikke få en meget højere tilfredshed end denne her score – det vil næsten være bekymrende, hvis man fik det.

Sundhedsøkonomen vurderer, at tiltroen til sundhedsvæsenet ikke lider under den nuværende pandemi, faktisk nærmest modsat. Det viser tallene også, da tilliden til sundhedssystemet er steget sammenlignet med 2017.

Knap to ud af tre danskere (62 procent) er enige i, at det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i Europa, hvilket var 50 procent i 2017.

– Der er en ret tydelig stigning, og det kan formentlig tilskrives COVID-19-situationen. Det skyldes blandt andet mediernes dækning med billeder fra fx et overfyldt italiensk sundhedsvæsen. Dermed har danskerne haft et sammenligningsgrundlag og dermed vurderet, at vi har et sundhedsvæsen i topklasse, siger han og understreger, at danskerne grundlæggende har haft en forståelse af den prioritering, der har været i sundhedsvæsenet under nedlukningsperioderne.

10 procent mener, at det danske sundhedsvæsen ikke er i Europatoppen, mens de resterende 19 procent hverken er enige eller uenige.

– Danskerne har i høj grad tænkt, at akutte patienter skal til før ikke-akutte patienter i en pandemisituation. Og så er det trods alt en lille del, der har fået udskudt deres aftaler, så perioderne med nedlukning har ikke betydet noget negativt generelt blandt danskerne, slutter han.

Selv om sundhedsvæsenet er i top, mener danskerne fortsat, at der skal afsættes flere midler til sundhed. Det ønsker de, selv om det måtte være på bekostning af andre velfærdsområder, lyder det fra danskerne i undersøgelsen.

– Når danskerne ønsker flere midler afsat, kan det det være udtryk for, at de er bekymret for, om coronavirus vil medføre en nedprioritering af andre områder. Derfor er det vigtigt, at politikerne ikke glemmer, at kræft, diabetes, KOL, gigt og andre sygdomme ikke ligger i dvale, selv om vi er ramt af en verdensomspændende pandemi, lyder opfordringen fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

riget rigshospitalet patient sygehus sundhedsvæsen (Foto: MY DAILY SPACE)
Danskernes tillid til sundhedsvæsenet er steget … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Langt flere overlever kræft i Danmark

Nu kan du også se resultatet fra din lyntest på sundhed.dk

Du har længe kunnet se resultatet af den ‘almindelige’COVID-19 test – PCR-testen på sundhed.dk og i sundhed.dk’s app, MinSundhed, men nu er det også muligt at se resultatet af din Antigen-test for COVID-19 (lyntesten) begge steder.

Tusindvis af danskere besøger dagligt sundhed.dk og MinSundhed-appen for at få svar på, om de er testet positive eller negative for COVID-19. Indtil i dag har det dog kun været muligt at finde svar på den ‘almindelige’COVID-19 test – PCR-testen. Men nu er det også muligt at se resultater fra Antigen-test for COVID-19 (lyntest) på både sundhed.dk og i MinSundhed (man skal opdatere til seneste version). Hvis man får foretaget en Antigen-test, vil man kunne se svaret i løbet af to timer, men i de fleste tilfælde kan man se det hurtigere.

Fra midten af april vil det også blive muligt at få et Coronapas for COVID-19 test på baggrund af en negativ Antigen-test. På sundhed.dk kan man, udover at tjekke sit COVID-19 prøvesvar, også hente to Coronapas. Man kan på nuværende tidspunkt hente:

  • 1. Et Coronapas for COVID-19 test, hvis man er testet negativ med en PCR-test, og svaret ikke er ældre end 7 dage – passet kan også hentes for børn og fuldmagtsgivere.
  • 2. Et Coronapas for COVID-19 vaccination, hvis man har gennemført hele sit vaccinationsforløb – passet kan ikke hentes for børn og fuldmagtsgiver

Sundhed.dk arbejder samtidig på at udvikle et Coronapas, der kan bruges som dokumentation for, at man har immunitet efter at have været smittet med COVID-19.

I MinSundhed-appen kan man på nuværende tidspunkt kun hente et Coronapas for COVID-19 vaccination, hvis man har gennemført hele sit vaccinationsforløb. Et digitalt Coronapas for COVID-19 test forventes at være klar i MinSundhed midten af april.

Man skal logge ind med NemID for at kunne se sit Coronapas. Hvis man ikke har NemID, har man mulighed for at give fuldmagt til en person. Herefter kan personen hente Coronapas for COVID-19 test på vegne af fuldmagtsgiver. Man kan læse mere om fuldmagt på borger.dk.

På nuværende tidspunkt kan man desværre ikke hente et Coronapas for COVID-19 vaccination på vegne af en anden person, selvom man har fuldmagt.

Der er i øjeblikket mange brugere på MinSundhed, og derfor kan der opleves længere ventetid for at komme ind i appen. Sundhed.dk opfordrer derfor til, at man i øjeblikket benytter hjemmesiden, sundhed.dk, hvis det er muligt.

coronatest test (Foto: MY DAILY SPACE)
Resultater fra lyntests kan nu også ses på sundhed.dk … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Under halvdelen af alle danskere har downloadet smittestop-app

Dagens billede: Prins Harry får nyt job

· Mere fra samme kategori ·