Læs også:

Close
tøj mode shopping (Foto: Unsplash)

NEWS: Corona har ændret danskernes online købsmønstre

Nyheder  | 

Corona har ændret danskernes online købsmønstre · Vestsjællandsk kalkunbesætning ramt af fugleinfluenza · Butiksansatte skal lære at tackle corona-konflikter · Folketing har stemt: Sidste feriepenge kan udbetales · Dagens video: Fire timers Justice League til dig på HBO

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Corona har ændret danskernes online købsmønstre

Ny e-handelsrapport fra Nets viser, at corona har ændret danskernes online købsmønstre. Corona-pandemien har vendt verden på hovedet. Det gælder også for dansk e-handel og danskernes online købsmønstre. Det har betydet vækst for nogle brancher, mens andre oplever en nedtur.

2020 har været et år vendt på hovedet for dansk e-handel. Der er sket en markant forskydning i danskernes online forbrug fordelt på kategorierne varer, rejser og services, som uden tvivl kan tilskrives corona-pandemien. Danskerne har samlet e-handlet for 97,5 milliarder kroner i de forskellige kategorier i 2020, hvilket svarer til et fald på cirka 43 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Det viser den nye e-handelsrapport 2020 over danskernes adfærd og købsvaner på nettet, som Nets netop har offentliggjort.

– For første gang ser vi en tilbagegang i det samlede online forbrug – trukket kraftigt ned af manglende salg af rejser. Samtidig har corona også haft indvirkning på danskernes online shopping-vaner, som har ændret sig markant. Det har blandt andet betydet en helt anden fordeling af forbruget, hvor nye varer og services vinder frem, for eksempel dagligvarer, take-away og streamingtjenester, fortæller Marketing Manager hos Nets Tanja Oda Sørensen.

Køb af fysiske varer på nettet boomer
Generelt er salget af fysiske varer steget under corona. Det gælder blandt andet for køb af dagligvarer, hvor danskerne for alvor har fået øjnene op for, hvor nemt og bekvemt det er at handle dagligvarer online hjemmefra. Take-away er også i vækst, da danskerne i stor stil har bestilt mad online fra restauranter under nedlukningerne.

– I 2020 har danskerne samlet brugt 59 milliarder kroner online på fysiske varer. Det er en stigning på cirka 10 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Udover et boom i dagligvarer og take-away, ser vi en generel vækst i køb af fysiske varer i alt fra tøj og skønhedsprodukter til byggematerialer og haveartikler, fortæller Tanja Oda Sørensen.

Rapporten afslører også, at corona-pandemien har været en katalysator for et øget forbrug af online services, som i 2020 udgør en større andel af det samlede online forbrug sammenlignet med 2019. I alt har danskerne købt services for 17 milliarder kroner – og specielt køb af streamingtjenester har været populære blandt danskerne.

– Vi har været mere hjemme end nogensinde før på grund af nedlukningen, og tiden er for manges vedkommende blevet brugt foran fjernsynet eller computeren med en god film eller serie, forklarer Tanja Oda Sørensen.

Rejsebranchen var en af de første brancher, der gik online og har historisk stået for halvdelen af danskernes online forbrug, men i 2020 blev rejsebranchen en af corona-pandemiens største tabere.

I 2019 købte danskerne rejser og rejserelaterede services for 70 milliarder kroner. I 2020 har danskerne kun brugt 23 milliarder kroner. Rejserestriktioner på tværs af landegrænser og kontinenter, som følge af corona, er forklaringen på den kraftige tilbagegang.

– Pandemien har skabt usikkerhed og uvished og fået rejsebranchen til at kigge langt efter kunder. Selvom det har været muligt at rejse i nogle perioder af pandemien, har den sat en stor stopklods for danskernes rejsemuligheder. Dog må man forvente, at billedet ændrer sig, når verden igen åbner op og danskerne igen kan rejse mere frit, siger Tanja Oda Sørensen.

Danskerne har generelt været loyale overfor de danske onlinebutikker under corona-pandemien.68 procent af danskerne har kun handlet i danske webshops, blandt andet fordi de gerne ville støtte op om de danske virksomheder i en svær økonomisk tid.

– Vi kan konstatere at danske webshops vinder terræn i forhold til deres udenlandske konkurrenter – muligvis hjulpet på vej af corona-pandemien. Tallene tyder på, at danskerne har anlagt nye vaner for hvilke varer, de køber online, og hvor de køber varer fra. Med andre ord har corona-pandemien gjort, at vi generelt handler mere online, men også at vi køber flere forskellige typer af varer og services på nettet. Vi vælger de danske webshops fordi vi finder det nemmere og mere trygt, hvis vi gerne vil bytte en vare. 29 procent af forbrugerne angiver, at de ønsker at støtte de danske onlineforretninger, siger Tanja Oda Sørensen.

Nets leverer online betalingsløsninger til mere end 140.000 webshops, og opgørelsen over danskernes online forbrug er en del af den årlige rapport Dansk e-handel.

tøj mode shopping (Foto: Unsplash)
Corona har ændret danskernes online købsmønstre. Ifølge en ny rapport fra Nets har danskerne flyttet mere af deres forbrug over på nettet. Vi bruger især flere penge online på dagligvarer og take-away, men også andre fysiske varer som tøj, skønhedsprodukter og byggematerialer. (Foto: Unsplash)

Læs også: Shopping: Pretty Pastels

Vestsjællandsk kalkunbesætning ramt af fugleinfluenza

En kalkunfarm i Flakkebjerg ved Slagelse med cirka 5.700 kalkuner er smittet med fugleinfluenza og skal aflives. Alle fjerkræejere i en 3 kilometer zone rundt om farmen skal registrere deres fuglehold.

En stor producent af kalkuner er ramt af endnu et udbrud af fugleinfluenza. Sent tirsdag eftermiddag viste prøver fra Statens Serum Institut, at en besætning i Flakkebjerg ved Slagelse er smittet med den meget smitsomme H5N8 fugleinfluenza.

For at hindre yderligere smittespredning vil Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen aflive hele besætningen med ca. 5.700 kalkuner torsdag den 18. marts.

Udbruddet betyder, at alle ejere af hobbyhøns, ænder og andet fjerkræ bliver omfattet af særlige restriktioner i zoner på hhv. 3 og 10 kilometer fra kalkunfarmen.

Inden for 3 kilometerzonen får fjerkræejere pligt til at registrere sine dyr på landbrugsindberetning.dk senest torsdag den 25. marts.

Inden for 10 kilometer zonen er det fra i dag forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ ud af zonen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Læs mere om det særlige bestemmelser, der gælder for fjerkræejere i zonen her.

Se, om du har en fjerkræbesætning inden for zonen her.

Registrer dine hobbyhøns her.

kalkunKalkunfarm ramt af fugleinfluenza. (Foto: Unsplash)

Læs også: Vandrefalk fundet med fugleinfluenza

Butiksansatte skal lære at tackle corona-konflikter

Det kan være svært for de butiksansatte at henvende sig til de kunder, der ikke overholder coronarestriktionerne, når de køber ind. Det skal en ny indsats være med til at ændre på.

Brug mundbind, sprit af, hold afstand og gå alene ind i butikken. Sådan lyder fire simple opfordringer til kunder landet over, inden de begiver sig ind i en butik.

Mange kunder har helt styr på restriktionerne. Men der er også en gruppe, som enten glemmer eller bevidst undlader at overholde restriktionerne, og det skaber utryghed blandt de butiksansatte. Derfor skal en række nye film og dialogmateriale klæde de ansatte på til at gå ind i den svære dialog med kunderne om overholdelse af restriktionerne.

– Som butiksansat er man vant til at servicere kunderne, ikke gå i rette med dem. Men det kan være nødvendigt at påtale over for en kunde, at han eller hun skal huske at overholde coronarestriktionerne. Det skal de butiksansatte gøre på en god måde, som ikke optrapper en konflikt. Derfor er vi nu med til at lancere en kampagne rettet mod de butiksansatte, så de får de fornødne dialogredskaber, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel, som repræsenterer ansatte inden for detailhandlen, lager og kontor.

Filmene og dialogmaterialet er blevet til i branchefællesskabet for arbejdsmiljø, BFA Handel, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere – heriblandt HK Handel – i fællesskab arbejder for et bedre arbejdsmiljø i detailbranchen.

– Det skal selvfølgelig føles trygt for at butiksansatte at gå på arbejde, og det vil vi sætte fokus på med den fælles indsats. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne inddrager de butiksansatte og lokale arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet med, hvordan konflikter med kunder skal håndteres, da det er dem, der ofte har den indledende kontakt med kunderne, siger Per Tønnesen.

Han understreger, at det er vigtigt, at de ansatte ikke skal agere coronapoliti. Hvis der er kunder, som trods gentagne opfordringer nægter at overholde retningslinjerne, skal butiksledelsen – og i sidste ende politiet – involveres.

Gode råd til butikspersonale omkring overholdelse af restriktioner:

  • Vær tydelige i kommunikationen: Hvilke regler gælder om skiltning i butikken, antal kunder og adgang til håndsprit?
  • Fælles viden om håndtering af myndighedernes retningslinjer: Hvilke krav stilles til kunderne og butikken? Hvem er undtaget? Kontakt politiet hvis kunden ikke vil forlade butikken.
  • Hav faste aftaler: Aftal, hvad I kan gøre, hvis man har svært ved at tackle situationen eller ikke har overskud til at håndtere en konflikt. Det kan nemlig i det tilfælde være bedre at få en kollega til at hjælpe, før konflikten optrapper
  • Del jeres oplevelser: Sæt konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen – tal åbent om jeres oplevelser med konflikter, og om hvordan I takler eller kan takle dem
  • Anerkend, at det ikke altid kan lykkes at håndtere en konflikt. Tal om, hvordan I kan støtte hinanden i selve konflikten og bagefter.
butik handlende ekspedient (Foto: Unsplash)
En ny hverdag for de mange ekspedienter venter … (Foto: Unsplash)

Læs også: Tusindvis af butikker har tømt butikkerne for at vise samfundssind

Folketing har stemt: Sidste feriepenge kan udbetales

Om få uger kan landets lønmodtagere bestille de sidste ugers indefrosne feriemidler. Flertal i Folketinget har nu stemt for loven, der gør det muligt at få pengene snart.

Lønmodtagerne har samlet 56 milliarder kroner før skat til gode i denne omgang. Pengene kan udbetales før tid, fordi de kan være med til at få gang i samfundet i en svær tid.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Coronaen har ramt flere brancher hårdt økonomisk. Derfor har vi også sat ind med hjælpepakker ikke mindst for at redde arbejdspladser. Ligesom hele Folketinget nu har besluttet, at lønmodtagerne kan få deres indefrosne feriepenge før tid, så de kan være med til at få gang i hjulene. Håbet er, at pengene bliver brugt på danske varer og lokalt i de butikker og virksomheder, hvor man bor. Vi kan fra udbetalingen i efteråret se, at omkring 75 procent hævede deres penge, og at pengene var med til at få fart i omsætningen rundt omkring.

I alt har arbejdsgiverne indberettet cirka 108 milliarder kroner i indefrosne feriepenge. Staten har lagt pengene ud for at skåne virksomhederne, fordi flere er presset økonomisk.

I alt hævede lønmodtagerne omkring 52 milliarder kroner før skat, da man i efteråret kunne hæve de første uger af de indefrosne feriepenge.

Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge være udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

Se hvordan første runde af udbetalingen af feriepenge fordeler sig blandt andet på regioner og alder.

Det er frivilligt, om man vil have sine feriepengene udbetalt nu eller vente til senere. Lader man dem stå vil de blive forvaltet af LD Fonde.

havn havnen lystbåde skagen vesterhavet nordjylland danmark (Foto: MY DAILY SPACE)
Måske du skal bruge dine feriepenge på en tur til Skagen … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: 8 gode tips til at få styr på skatten

Dagens video: Fire timers Justice League til dig på HBO

 

· Mere fra samme kategori ·