Læs også:

Close
pige tænker landskab trist eftertænksom ensom (Foto: Unsplash)

NEWS: 2 idrætsmillioner til at bekæmpe ensomhed i 12 kommuner

Nyheder  | 

2 idrætsmillioner til at bekæmpe ensomhed i 12 kommuner · Oprah interviewer Prins Harry og Meghan Markle · Risikoen for ADHD kan være mindre hvis børn vokser op i grønne omgivelser · Lars Larsens JYSK Fond støtter Blå Kors’ tilbud til børn og forældre · Dagens video: Vi drømmer om forår i Toscana

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

2 idrætsmillioner til at bekæmpe ensomhed i 12 kommuner

DGI og Danmarks Idrætsforbund har udvalgt 12 kommunale indsatser, hvor idrættens fællesskaber skal afhjælpe den stigende coronaensomhed blandt unge.

For mange børn og unge har coronakrisen betyder isolation fra hverdagens fællesskaber både i skolen og i fritids- og foreningslivet. Det har ført til en stigning i antallet af unge, der har problemer med ensomhed. Senest har en undersøgelse fra HOPE vist, at op mod 40 procent af de unge føler sig ensomme.

Derfor afsatte et bredt flertal i Folketinget i efteråret 50 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed i samfundet. DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har modtaget to millioner til fællesskaber i idrætten, og de midler kommer nu ud og gør en forskel for børn og unge i 12 af landets kommuner.

– Vi synes, vi har fundet nogle rigtig stærke og forskelligartede svar på, hvordan vi kan bidrage til at løse udfordringen løse udfordringen med ensomhed blandt vores børn og unge. Vi ser et stigende antal unge have problemer med ensomhed, og det er blevet voldsomt forstærket under corona. Derfor har det været vigtigt for os, at de udvalgte indsatser kan komme ud og gøre en positiv forskel for de unge med det samme, udtaler Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

DGI og DIF har valgt at forankre indsatserne i landets kommuner. Det skyldes et tæt samarbejde i Bevæg dig for livet, og at kommunerne har den daglige kontakt til mange af de unge, der er ekstra udfordret under coronakrisen.

Fælles for de 12 udvalgte indsatser er, at de kommer ud og virker stort set med det samme. Det har dog været afgørende i tildelingen af støtte, at der er et længere sigte med indsatsen, så de også bliver et middel i det lange arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber for de unge.

– Udfordringen med ensomhed forsvinder desværre ikke med coronavaccinen. Derfor har det været vigtigt for os, at indsatserne peger fremad og er forankret et sted, hvor det kan køre videre også efter corona. Derfor er vi glad for, at vi også har andre stærke organisationer med lokalt som Red Barnet, Ventilen og Ungdommens Røde Kors. Samtidig har vi udvalgt nogle indsatser, der kan inspirere til, hvordan vi skaber nogle inkluderende indsatser give os vigtig inspiration til at arbejde med trivsel i den unge målgruppe i kommunerne og i idrætten fremover, forklarer Thomas Bach, næstformand i DIF.

De 12 kommunale indsatser har tilsammen modtaget bevilling på 1.890.000 kroner.

Oversigt over indsatser:

 • I Aarhus skal frivillige ForeningsMentorer fra Red Barnet guide 200 udsatte børn og unge til foreningslivet
 • I Hillerød uddannes 30 unge til at lave ferieaktiviteter i udsatte boligområder for andre børn og unge i samarbejde med Mødrehjælpen og Ungdommens Røde Kors
 • I Lejre laves feriecamp for udsatte børn i sommerferien i samarbejde med Lejre Bibliotek & Arkiv
 • I Faaborg-Midtfyn afvikles sammen med Red Barnet mountainbike og sporbygning for ensomme unge for at give succesoplevelser
 • I Brønderslev aktiveres udsatte børn og unge fra bl.a. Red Barnet med et ”sommerpas” til foreningsaktiviteter
 • I Ikast-Brande laves aktiviteter sammen med bl.a. Dansk Skoleskak for unge misbrugere med fokus på koncentration og en vej ind i fællesskabet
 • I Guldborgsund skabes idrætsaktiviteter i SFO’er med brobygning til foreningslivet i samarbejde med bl.a. Psykiatrifonden og BROEN Guldborgsund.
 • På Frederiksberg arbejdes der sammen med Ventilen med at udvikle særlige foreninger til at tiltrække og rumme udsatte unge
 • I Randers igangsættes brobygningsindsats i udsat boligområde i samarbejde med blandt andre Red Barnet
 • I Holstebro afholdes pigecamps og friluftscamps for udsatte børnefamilier i samarbejde med Holstebro Ungdomsskole og SSP
 • I Høje-Taastrup laves der brobygningsindsatser til foreningslivet for udsatte unge fra Ungdommens Røde Kors
 • I Silkeborg uddannes unge i udsatte boligområder til at være friluftsguides sammen med boligsocial helhedsplan.
pige tænker landskab trist eftertænksom ensom (Foto: Unsplash)
Idrætten har fået penge i 12 kommuner til at hjælpe børn og unge ud af ensomhed … (Foto: Unsplash)

Læs også: Psykolog: Der er de unge ensomme

Oprah interviewer Prins Harry og Meghan Markle

Søndag amerikansk tid interviewede Oprah Winfrey Prins Harry og Meghan Markle i Californien, USA, hvor parret nu også bor. Det var et interview som hele sidste uge fik masser af mediebevågenhed og omtale og var derfor også ventet med spænding. Ikke mindst fordi det britiske kongehus pludselig ‘lækkede’ informationer omkring parret i sidste uge.

Det var på mange måder et meget stærkt, ærligt og bevægende interview, som netop kun Oprah – talkshowdronningen over dem alle – kan gøre det.

Blandt de mange ting der kom var blandt andet, at Meghan Markle havde haft selvmordstanker, og at Prins Charles var holdt op med at svare sin egen søn, når han forsøgte at komme i kontakt med sin far.

En anden ting der kom frem var, at parret rent faktisk allerede VAR blevet gift nogle dage før, at det officielle bryllup blev afholdt.

En af de nok mest kontroversielle ting, der kom frem under interviewet var, at det britiske kongehus havde været  bekymrede for parrets søn Archies hudfarve, idet Meghans mor er sort.

Parret slog også fast, at de ikke har planer om at vende tilbage til England. En lille sød nyhed var dog også, at parret afslørede deres kommende babys køn, hvilket bliver en pige. Interviewet varede i over to timer …

Læs også: Den britiske kongefamilie: Hvem er mest miljøvenlig

Risikoen for ADHD kan være mindre hvis børn vokser op i grønne omgivelser

Resultatet fra et nyt dansk studie lavet af forskere fra iPSYCH viser, at mængden af grønne omgivelser omkring børns hjem betyder noget for risikoen for, om de udvikler ADHD. Studiet er hidtil det største af sin slags.

Et hold af forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan grønne omgivelser omkring husstanden påvirker risikoen for, at børn og unge bliver diagnosticeret med ADHD. Og forskerne finder, at der er en sammenhæng.

– Vi finder, at børn, der har været eksponeret for mindre grønt i deres bopælsområde i den tidlige barndom, som vi definerer som værende op til det femte år, har en forøget risiko for at få en ADHD diagnose, sammenlignet med børn der har det højeste niveau af grønne omgivelser omkring dem, udtaler Malene Thygesen, der er en af forskerne bag studiet.

ADHD er en af de mest udbredte psykiatriske diagnoser blandt børn og påvirker dem der får det på forskellige måder. Årsagen til hvorfor nogle børn udvikler ADHD vides endnu ikke med sikkerhed. ADHD kan være arvelig, men der er også andre faktorer, som spiller ind. Derfor er der stærke argumenter for at forske i årsagerne til, hvorfor børn udvikler diagnosen. Et forhold, der har været interessant at undersøge i forskningen, er børns adgang til grønne områder, da tidligere studier har fundet en sammenhæng med børns mentale trivsel og kognitive udvikling.

Man kan ikke alene på baggrund af et enkelt studie konkludere, at sammenhængen mellem adgangen til grønne omgivelser og børns risiko for at få ADHD eksisterer, det kræver yderligere undersøgelser. Men Malene Thygesen og resten af holdet bag finder samme resultat, som tidligere lignende forskningsprojekter, og metodisk er der taget højde for mange af de andre faktorer, der også kan spille ind i forhold til udvikling af ADHD.

– I studiet har vi korrigeret for køn, alder, barnets fødselsår, forældrenes eventuelle psykiske diagnose, forældrenes og områdets socioøkonomiske status og for graden af luftforurening i området. Vores studie er stærkt , fordi vi har rigtig mange individer med, og fordi vores oplysninger er meget detaljerede. For eksempel benytter vi data baseret på kliniske diagnoser af ADHD lavet af specialister, forklarer Malene Thygesen.

Forskningsartiklen lavet på baggrund af dette studie kan findes i tidsskriftet: ‘Environmental Health Perspectives’ og kan være med til inspirere forskere til at fortsætte undersøgelsen af koblingen mellem adgang til grønne omgivelser og risikoen for at børn får ADHD eller andre diagnoser. Og for Malene Thygesen er det tydeligt, hvorfor dette studie er relevant for samfundet:

– Jeg synes, at det er interessant, hvis det viser sig, at det kan være en beskyttende faktor, når børn bor i grønne områder i forhold til risikoen for at udvikle ADHD.

Metoden
Studiet benytter sig af data om adresseoplysninger på over 800.000 personer født i 1992 og frem til 2007 samt information om eventuelle kliniske ADHD diagnoser fra det femte leveår og frem til 2016. Derudover bruger forskerne et bestemt mål for, hvor grønne omgivelserne omkring en husstand er, det såkaldte: ‘normalized difference vegetation index’. I det placeres adressen i midten af et kvadrat, der er 210 meter på hver side, og så beregnes det, hvor grønt det omkringliggende område er.

Bag om resultatet:
Studiet er et såkaldt ‘populationsbaseret kohortestudie’, hvor man følger en del af befolkningen med henblik på at bestemme helbredsudviklingen, og i dette studie fokuseres der på kliniske ADHD diagnoser.

Samarbejdspartnere fra Aarhus Universitet: Malene Thygesen, Kristine Engemann, Gitte Juel Holst, Birgitte Hansen, Camilla Geels, Jørgen Brandt, Carsten Bøcker Pedersen, Søren Dalsgaard.

Studiet er blevet finansieret ved hjælp af midler fra Lundbeckfonden (iPSYCH), Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og NordForsk (Nordic WelfAir).

sennepsmark himmel sky natur danmark (Foto: Unsplash)
Naturen er god ved også – og også god for ADHD-børn. (Foto: Unsplash)

Læs også: Der er plads til alle i naturen

Lars Larsens JYSK Fond støtter Blå Kors’ tilbud til børn og forældre

En kæmpe donation på 1,2 millioner kroner fra Lars Larsens JYSK Fond skal over de næste fire år sikre arbejdet med at hjælpe særligt sårbare gravide og forældre i Barnets Blå Hus Vesthimmerland i Aars. Her har man startet en babycafé, som en tidlig indsats, der skal give de små børn en god start på livet.

At blive forældre for første gang er en stor oplevelse, som er fyldt med både glæde og bekymringer. Det oplevede 36-årige Lena Marie Bang Ardahl, da hun for halvandet år siden blev mor til datteren Silke.

Hun har flere svigt med sig i bagagen fra sin egen barndom og med en række psykiske diagnoser var hun allerede fra den dag, Silke kom til verdenen, tilknyttet kommunens spædbarnsteam, der hjælper børn og forældre, der har brug for en særlig indsats.

Efter at have afsluttet det forløb på et halvt år, hørte Lena om et nyt tilbud i Barnets Blå Hus Vesthimmerland i Aars, som havde startet en babycafé til udfordrede forældre.

– Jeg blev mødt af nogle helt fantastiske mennesker, der på ingen måde var dømmende. Det var så dejligt at kunne være sig selv og ikke spekulere over, hvad andre tænkte. De fortalte ikke, hvad jeg skulle gøre, men gav mig gode råd og vejledning. Jeg havde ikke lige en mor eller far, jeg kunne ringe til og snakke med, når det havde været en hård nat. I babycaféen kunne vi bare komme, som vi var, fortæller Lena Marie Bang Ardahl.

Arbejdet med at hjælpe familier som Lena Marie Bang Ardahls kan nu fortsætte de kommende fire år takket være en donation fra Lars Larsens JYSK Fond.

Fonden har doneret 1,2 millioner kroner til Barnets Blå Hus Vesthimmerland, som drives af Blå Kors Danmark, og hvert år hjælper børn og unge, der vokser op i hjem med alkohol- og stofmisbrug, og deres forældre. Halvdelen af pengene skal gå til dét arbejde, mens den anden halvdel er øremærket babycaféen, som er et de nyere tilbud til særligt sårbare forældre i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.

– Vi blev virkelig begejstret, rørt og håbefuld, da vi fik brevet fra Lars Larsens JYSK Fond om, at de har givet tilsagn om at støtte os med så stort beløb fordelt over fire år. Det er helt fantastisk, udtaler Ulla Skov, som er formand for Støtteforeningen Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner.

– Det betyder, at vi nu kan fokusere langt mere på det direkte arbejde med børn og familier, og kan gøre det i de kommende fire år. Det er en kæmpe lettelse og et stort skulderklap, vi er stolte af, siger Ole Smed, som er leder af Barnets Blå Hus Vesthimmerland.

Hos Lars Larsens JYSK Fond glæder man sig over den forskel, som donationen kan gøre.

– Vi er glade for at kunne støtte op om et projekt, som lokalt gør en utrolig stor forskel, og som betyder, at helt små børn kan få en bedre begyndelse på livet, fordi deres forældre kan få støtte og vejledning fra Barnets Blå Hus, siger formand for Lars Larsens JYSK Fond, Jesper Aabenhus Rasmussen.

Babycaféen i Barnets Blå Hus Vesthimmerland i Aars foregår én gang om ugen, hvor forældrene mødes til terapeutisk sparring og samvær sammen med deres babyer. Samtidig har man også mulighed for at deltage som gravid.

Psykoterapeut Marianne Rose Dupont står for caféen og brænder for arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats målrettet småbørnsfamilier. Hun kan se, hvilken forskel det gør for forældrene, at de kan mødes med andre i en lignende situation i trygge og støttende rammer:

– Det giver så meget mening at støtte op om familierne og tilbyde dem et rum, hvor de kan komme og være, uden at føle sig anderledes. Her taler vi om det, der fylder. Babycaféen skal ses som et sted, hvor der bliver arbejdet på at give forældrene konkrete redskaber til, hvordan de kan bryde med gamle uhensigtsmæssige mønstre og udfylde deres rolle som forældre bedre. Altid med fokus på barnet og dets trivsel og tryghed, forklarer psykoterapeut Marianne Rose Dupont.

For Lena Marie Bang Ardahl var babycaféen ét frirum og alternativ til mødregruppe, hun ikke troede var muligt at finde.

– Jeg er ikke til de almindelige mødregrupper, så jeg følte mig heldig over, at finde et sted, hvor jeg følte mig tryg. Når jeg var lidt usikker, kom Marianne (psykoterapeut, red.) hen til mig og spurgte om, jeg var okay. De var så søde, rare og omsorgsfulde i Barnets Blå Hus. Det er lige før, de vil give en halv arm for at hjælpe en. Det er virkelig sådan man føler det, siger Lena Marie Bang Ardahl og fortsætter:

– Nogle gange kan jeg godt tænke, at bare Silke var seks måneder igen. Jeg savner at komme og snakke i caféen. Det gør en kæmpe forskel, hvis man selv vil være med til det.

Pengene fra Lars Larsens JYSK er med til at sikre driften af babycaféen og hjælpearbejdet blandt børn og unge i Barnets Blå Hus Vesthimmerland til og med 2024.

blå kors jysk fond
Lena Marie Bang Ardahl (t.v.) og hendes datter Silke på halvandet år har haft stor glæde at støtte og samvær i babycaféen i Barnets Blå Hus i Aars. (Foto: Blå Kors)

Læs også: Blå Kors i sundhedsappel: Vi skal sætte en prop i den sociale ulighed

Dagens video: Vi drømmer om forår i Toscana

· Mere fra samme kategori ·