Læs også:

Close
vingummi slik (Foto: Unsplash)

NEWS: Danskerne indtager fire gange for meget slik, chips og alkohol

Nyheder  | 

Danskerne indtager fire gange for meget slik, chips og alkohol · Den danske model har inspireret EU’s nye plan for økologi · Danmark inviteret til præsident Bidens klimatopmøde · Atter demonstrationer i Myanmar · Dagens billede: Påskeboller til hyggedagene

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskerne indtager fire gange for meget slik, chips og alkohol

Mange af os får for store mængder slik, kager, sodavand og vin, og bør skrue kraftigt ned for det gennemsnitlige indtag af tomme kalorier. Det viser ny beregninger fra DTU.

Et af de nye Officielle Kostråd lyder at vi skal skære ned på det søde, salte og fede. Men det er svært, viser nye data fra DTU Fødevareinstituttet, som har analyseret vores kostvaner. Forskernes har beregnet, at cirka 20 procent af gennemsnitdanskerens energiindtag består af tomme kalorier fra slik, chokolade, chips, kage, sodavand, øl og vin. Tomme kalorier tager plads fra nærende mad, og bør kun udgøre cirka 5 procent af vores energiindtag.

Som noget nyt har forskerne også beregnet, hvor store portioner hhv. børn, unge, vokse og ældre bør holde sig til, hvis de vil følge De officielle Kostråd.

– Det bliver en udfordring for de fleste af os at skære så meget ned på det søde, men portionsberegninger er god inspiration, fordi vi nu får et meget konkret bud på, hvor meget – eller lidt – vi kan snacke over en uge, siger enhedschef Anne Pøhl Enevoldsen, Fødevarestyrelsen.

Beregningerne viser, at ingen, uanset alder bør drikke mere end en halv liter saftevand eller sodavand om ugen – og at de mindste og de ældste har plads til mindre.

– Det helt store problem er, at tomme kalorier som slik og kage skubber de sunde fødevarer ud af kosten. Hvis danskerne skal begrænse deres indtag, bliver de nødt til at vide, ‘hvor meget er for meget’, og derfor har vi har beregnet et råderum til tomme kalorier og sat maksimumgrænser for det ugentlige indtag, siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Ifølge de nye beregninger kan for eksempel 7-9 årige børn få fem små portioner om ugen, hvor en lille sodavand, otte stykker slik og ét lille stykke kage hver udgør én lille portion. Kvinder mellem 18-60 år kan få fem almindelige portioner, hvor halvandet glas vin, halvanden øl, et stykke kage, fire stykker chokolade og nogle chips hver tæller for én almindelig portion. Mænd i alderen 18-60 år kan få syv almindelige portioner, hvis de vil holde sig inden for maksimumgrænsen.

Se flere eksempler på altomkost.dk.

vingummi slik (Foto: Unsplash)
Danskerne er vilde med slik, chips og alkohol … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sådan tæmmer du din sukker craving

Den danske model har inspireret EU’s nye plan for økologi

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en ny udviklingsplan for økologi. Planens initiativer og anbefalinger er langt hen ad vejen inspireret af den økologipolitik, som Danmark har ført gennem de seneste 30 år.

Offentlige kantiner skal servere mere økologi, landmænd skal have rådgivning til at omlægge til økologisk drift, og der skal arbejdes intensivt med at sikre økologiens fortsatte troværdighed.

Det er blot nogle af de initiativer, som EU-Kommissionen sætter i værk med sin udviklingsplan Organic Action Plan, der blev offentliggjort torsdag d. 25. marts. Initiativerne er stærkt inspireret af det udviklingsarbejde, som Danmark har gjort gennem de seneste 30 år.

– Den danske model er båret af et tæt parløb mellem danske politikere, markedet, forskere og den danske økologisektor, anbefaler EU Kommissionen nu til de øvrige medlemslande. Det er med god grund. Vi har vist med eksemplets magt, at det virker, siger Sybille Kyed, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening og henviser til at Danmark er langt med fx rådgivning om omlægning til landmænd, økologisk omstilling i offentlige køkkener, en troværdig mærkningsordning i form af det røde ø-mærke, og at økologiske fødevarer er tilgængelige for en bred forbrugergruppe i supermarkederne.

Hele formålet med udviklingsplanen er at sætte et bæredygtigt skub på EU’s fødevaresystem, så det økologiske landbrugsareal i 2030 udgør 25 pct. Et mål, som kommissionen satte tilbage i maj 2020 i EU’s Grønne Pagt (Green Deal) og videreførte i sin Farm-to-Fork strategi, for at gøre EU til verdens første klimaneutrale kontinent med bl.a. økologien som redskab.

Og selvom Danmark er unionens frontløber, er der stadig meget at arbejde for, hvis vi skal nå i mål. Landbrugsstyrelsens seneste opgørelse over økologisk landbrugsareal i Danmark viser, at det kun er omkring 12 pct. af de danske marker, der dyrkes økologisk. Også selvom de danske forbrugere har et verdensmesterskab i økologisk forbrug.

– EU’s udviklingsplan er et skridt på vejen og favner alle medlemslande, så det ikke kun er nogle få, som skal drive værket. Men skal vi for alvor rykke på at få et mere bæredygtigt fødevaresystem i Europa, er det nødvendigt at anvende EU’s landbrugsstøtte som incitament for landbruget, siger Sybille Kyed.

Økologisk Landsforening arbejder politisk for at bruge landbrugsstøtten til at belønne landmænd, der gør en målrettet indsats for biodiversitet, klima, dyrevelfærd og grundvandsbeskyttelse. Samtidig vil det ændre priskonkurrencen mellem økologiske fødevarer og ikke-økologiske fødevarer.

– Hvis vi for alvor skal ændre fødevaresystemet i en mere bæredygtig retning, er det vigtigt at fastsætte varens sande pris, så de producenter, der bevarer natur, sænker klimabelastning og beskytter grundvandet i deres produktion, belønnes via landbrugsstøtten. Til gengæld skal de producenter, som ikke leverer på disse forhold, skæres i støtte. Det vil betyde, at de økologiske fødevarer kan ende med at blive de billigste, og at flere forbrugere derfor vælger økologien, forklarer hun.

Forhandlingerne om EU’s landbrugsstøtte-ordning, CAP, er i sin afsluttende fase og den næste CAP-periode forventes at åbne i 2023.

FAKTA om EU Organic Action Plan:

EU’s udviklingsplan for økologi arbejder på tre ben:

 1. Økologisk mad og produkter til alle: forbrug og troværdighed skal stimuleres gennem:
  Markedsføring af EU’s økologi-mærke
  Reduktion af moms på økologisk frugt og grønt
  Markedsføring af økologiske kantiner/ offentlige køkkener og øget fokus på grøn omstilling i den offentlige sektor
  Styrkede skoleordninger med mad og drikke
  Styrkelse af forbrugertillid ved at bekæmpe fødevaresnyd
  Forbedring af fødevarers sporbarhed
  Initiativer i den private sektor
 2. På vej mod 2030: Stimulering af omlægning og genindførelse af hele værdikæden gennem:
  Opfordring til omlægning, investeringer og erfaringsudveksling med afsæt i CAP
  Udvikle analyseværktøjer for den økologiske sektor
  Bedre organisering af værdikæden
  Styrkelse af lokal forarbejdning og forsyning
  Styrket udbud af økologisk foder inkl. nødvendige vitaminer
  Styrkelse af økologisk akvakultur
 3. Gå forrest med et godt eksempel: Forbedre økologisk landbrugs mulighed for at bidrage til bæredygtighed gennem:
  Reducering af kulstofudledning
  Forbedring af genetisk biodiversitet
  Udvikling af alternative plantebeskyttelsesmetoder
  Bedre udnyttelse af ressourcer

Læs mere her.

mark økologi natur kornblomster
EU-Kommissionen har netop udgivet sin handlingsplan med anbefalinger til, hvordan medlemslandene når i mål med 25 pct. økologi i 2030. Anbefalingerne er inspireret af den danske model. (Foto: Karen Munk Nielsen, Økologisk Landsforening).

Læs også: Danskerne bruger flest penge på økologi

Danmark inviteret til præsident Bidens klimatopmøde

Statsministeren skal til april deltage i Leaders Summit on Climate, hvor den amerikanske præsident har bedt hende fortælle verdens største CO2-udledere om Danmarks erfaringer med grøn energi. Forud for topmødet vil USA melde et nyt klimamål for 2030 ud. Det skal være med til at skabe momentum frem mod FN’s klimakonference til november, hvor verdens lande bl.a. skal melde nye klimamål ind til FN for at opfylde Parisaftalen.

Statsminister Mette Frederiksen har modtaget en invitation fra den amerikanske præsident til at deltage i Leaders Summit on Climate den 22.-23. april. Formålet med topmødet er at styrke den fælles globale klimaindsats, med henblik på at indfri Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader.

– Mødet viser, at præsident Biden ikke alene tager klimakrisen meget alvorligt, men at han også arbejder målrettet på at skabe momentum i den globale grønne omstilling. I dag er verdenssamfundet ikke på kurs mod at indfri Parisaftalens mål, og derfor er det afgørende, at vi får øget de globale klimaambitioner frem mod COP26 i Glasgow. Det giver grund til optimisme, at USA nu melder et ambitiøst klimamål for 2030 ud, udtaler klimaminister Dan Jørgensen

Leaders Summit on Climate vil have deltagelse af statsoverhovederne fra Major Economies Forum, der består af verdens 17 største udledere. Derudover er Danmark og en mindre gruppe andre lande, som har ‘demonstreret stærkt klimalederskab’, også inviteret. Præsident Biden har bedt Statsministeren fortælle om Danmarks erfaringer med at udvikle innovative teknologier som havvind, fjernvarme og energieffektivitet.

– Det faktum at Danmark som står for 0,1 procent af de globale klimaudledninger er inviteret til at fortælle en gruppe store lande der tilsammen står for knap 80 procent om vores erfaringer, er en stor anerkendelse af de resultater, vi har skabt i Danmark. Både politisk og i dansk erhvervsliv har vi meget at byde på. For det første er vi et godt eksempel på, at den grønne omstilling kan skabe jobs og økonomisk vækst uden at skade velfærden eller skabe ulighed. For det andet kan vi tilbyde nye løsninger og store visioner – her tænker jeg særligt på planen om energiøerne og danske teknologier inden for eksempelvis havvind og energieffektivitet, som er en stor del af løsningen, slutter Dan Jørgensen.

Leaders Summit on Climate afholdes virtuelt over halvanden dag den 22.-23. april. Statsministerens tale forventes at blive afholdt den 23. april. Hele topmødet vil blive livestreamet til offentligheden.

Baggrund:

39 lande samt EU deltager i topmødet. Det gælder bl.a. de 17 medlemmer af Major Economies Forum (MEF), der blev oprettet af præsident Obama i 2009: Australien, Brasilien, Canada, Kina, EU, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexico, Rusland, Sydafrika, Storbritannien og USA.

Desuden er følgende lande andre inviteret: Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Bhutan, Chile, Colombia, Congo, Danmark, Gabon, Israel, Jamaica, Kenya, Marshalløerne, New Zealand, Nigeria, Norge, Polen, Saudi Arabien, Spanien Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og Vietnam.

En mindre gruppe ledere fra det internationale erhvervsliv og repræsentanter fra civilsamfundet vil også deltage. Statsministeren skal tale til mødets Leaders Working Session den 23. april om eftermiddagen dansk tid.

natur verden kloden klima (Foto: Unsplash)
Danmark er inviteret til klimatopmøde … (Foto: Unsplash)

Læs også: Gode råd til et bedre indeklima

Atter demonstrationer i Myanmar

Der demonstreres atter i Myanmar, for modstandere af militærkuppet er nu atter at på gaderne. Dette sker på trods af, at militærstyret fredag advarede demonstranter om, at de risikerer at blive skudt, hvis de fortsætter protesterne.

Lørdag fulgte de øjensynligt op, da massevis af demonstranter blev skuddræbt i flere dele af det sydøstasiatiske land. Ifølge det lokale medie Myanmar Now blev mindst 114 mennesker dræbt af sikkerhedsstyrker.

FN’s generalsekretær, António Guterres, siger, at drabene på civile samt børn og unge er uacceptable.

– Militærets fortsat hårde kurs er uacceptabel og kræver et fast, forenet og resolut internationalt modsvar, lyder det i en udtalelse fra Guterres, skriver Ritzau.

burma myanmar demonstration (Foto: Unsplash)
Modstanderne mod militærkuppet er atter på gaderne i Myanmar … (Foto: Unsplash)

Læs også: Halv million på flugt fra Myanmar

Dagens billede: Påskeboller til hyggedagene

· Mere fra samme kategori ·