Læs også:

Close
nøgle flytte hjemmefra bolig (Foto: Pexels)

NEWS: Forældrekøb vinder frem på det københavnske boligmarked

Nyheder  | 

Forældrekøb vinder frem på det københavnske boligmarked · Den delvise nedlukning gælder nu for hele landet · Mary Fondens særlige donation skal hjælpe udsatte familier gennem julen · Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker · Unge får økonomisk frihed til selv at bygge idrætsfællesskaber · Dagens billede: Pernille Harder kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller

Vi har udvalgt dagens væsentligste, sjoveste og skæveste nyheder, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Forældrekøb vinder frem på det københavnske boligmarked

Hver fjerde mindre lejlighed på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro er et forældrekøb, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Forældrekøb af ejerlejligheder er blevet langt mere udbredt i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune over de sidste to årtier.

Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af forældrekøbslejligheder i København er mere end fordoblet siden årtusindskiftet. Fra 2000 til 2018 er antallet gået fra 4.000 til 8.300 forældrekøbslejligheder i Københavns Kommune og fra 630 til 1.340 i Frederiksberg Kommune.

– Tendensen bekræfter desværre, at København mere og mere bliver en by for de velhavende. Det er langt fra alle forældre, der har mulighed for at købe lejligheder til deres børn i byen, forklarer Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Særligt ejerlejligheder under 75 kvadratmeter er populære som forældrekøb. Hver femte ejerlejlighed på den størrelse i Københavns Kommune er et forældrekøb. I 2000 var det blot hver ottende ejerlejlighed på den størrelse.

I Frederiksberg Kommune er andelen steget fra hver niende lejlighed til hver sjette.

– Der er ingen tvivl om, at de mange forældrekøb er med til at presse boligpriserne op. En afledt konsekvens er, at det bliver sværere for almindelige mennesker at have råd til at bo i København, udtaler direktør Lars Andersen.

Ikke i én bydel i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er antallet af forældrekøbslejligheder faldet inden for de seneste 10 eller sågar 20 år. Tværtimod er fænomenet vokset kraftigt i udbredelse.

De mest populære bydele for forældrekøbere er Nørrebro, Østerbro og Vesterbro, hvor hver fjerde mindre ejerlejlighed er et forældrekøb.

Se tallene her: Interaktivt kort over København

Flere konklusioner fra analysen

  • Forældrekøb bliver ofte videresolgt til barnet – især når boligpriserne stiger.
  • Inden for de seneste 10 år har hver anden ejerlejlighed i de populære områder været et forældrekøb.
  • For lejligheder med en størrelse på 75-99 kvadratmeter springer særligt Nørrebro (18,8 procent) og Vesterbro (13,0 procent) i øjnene i forhold til andelen af forældrekøb. Det er de eneste bydele med andele på over 10 procent.
nøgle flytte hjemmefra bolig (Foto: Pexels)
Forældrekøb i København er stigende. (Foto: Pexels)

Læs også: Fem tips til dig der skal flytte hjemmefra

Den delvise nedlukning gælder nu for hele landet

I går var landets resterende borgmestre, der ikke har været omfattet af delvis nedlukning indkaldt til digital orientering af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), hvor det kom frem, at de gældende restriktioner i 69 kommuner nu også udvides til at gælde for dem og dermed i hele landet fra i dag onsdag klokken 16.00.

Restriktionerne der nu gælder hele landet:

  • Alle restauranter og barer lukker. Der må dog stadig sælges takeaway ud af huset.
  • Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørsarealer.
  • Alle skolebørn fra femte klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister.
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også “kraftigt” til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.
  • Svømmehaller, fitnesscentre og lignende skal holdes lukket.
  • Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget.
  • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.
bar drink fest (Foto: Unsplash)
Nu lukkes de sidste barer ned for i år … (Foto: Unsplash)

Læs også: Om at være coronadeprimeret

Mary Fondens særlige donation skal hjælpe udsatte familier gennem julen

Mary Fonden giver i år sin særlige donation til Dansk Folkehjælp, der hvert år deler julehjælp ud til enlige forsørgere og deres børn. På grund af corona har Dansk Folkehjælp i år fået flere ansøgere til julehjælp end nogensinde.

Hvert år uddeler H.K.H. Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en organisation, som hjælper mennesker, der står i en udsat position. I år har Kronprinsessen valgt, at den særlige årlige donation skal gå til Dansk Folkehjælps julehjælp til enlige forsørgere. Med donationen på 300.000 kroner. kan Dansk Folkehjælp hjælpe 230 enlige forsørgere og deres børn med at komme bedre igennem julen. Rekordmange enlige forsørgere har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp i år, hvoraf mange fortæller, at corona-krisen har forværret deres økonomiske situation.

– Julen er børnenes fest, siger vi. Men for nogle familier i Danmark kan julen være en svær tid. Og det ser ud til, at der i år – grundet corona-krisen – er endnu flere børnefamilier end normalt, der har brug for en håndsrækning. I Mary Fonden vil vi gerne støtte Dansk Folkehjælps arbejde med at hjælpe udsatte familier bedre gennem julen, udtaler Kronprinsessen.

I Dansk Folkehjælp er man glade for, at Kronprinsessen har valgt at bakke op om deres arbejde her i julen og for donationen fra Mary Fonden:

– Vi havde håbet at se et fald i ansøgninger til julehjælp i år. Men det er desværre ikke sket. Flere ansøgere er kommet til, og mange af dem fortæller, at deres økonomiske situation er blevet forværret på grund af corona, og en del har mistet deres job på den baggrund. Vi er meget glade for donationen fra Mary Fonden. Det er en stor håndsrækning og en gestus, vi er meget taknemmelige for. Med hjælpen kan mindst 450 flere børn få en bedre jul, slutter Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Om Dansk Folkehjælp og julehjælpen

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet. Et af Dansk Folkehjælps formål er at uddele Julehjælp til de fattigste og mest udsatte børnefamilier i Danmark. 15.069 børnefamilier har i år søgt om økonomisk hjælp til at klare julen hos Dansk Folkehjælp. 87,5 % af ansøgerne angiver, at krisen yderligere har forværret deres økonomiske situation, mens 4,6 % er blevet arbejdsløse på grund af krisen.

Om Mary Fondens særlige donation

Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en organisation, som harmonerer med fondens formål om at bekæmpe social isolation. Mary Fonden identificerer, udvikler og driver projekter i samarbejde med relevante eksperter, organisationer, fonde og virksomheder inden for fondens overordnede formål om at bekæmpe social isolation.

jul gaver piger (Foto: Getty Images)
Mary Fonden hjælper udsatte familier gennem julen. (Foto: Getty Images)

Læs også: 6 ting du kan gøre for at hjælpe en ensom ven

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft cirka 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Hvad sker der, når coronasmitten blomstrer op i hovedstadskommunerne? Vil det have en effekt at lukke skolerne, eller skal man i stedet henvise forældrene til hjemmekontoret? I forbindelse med coronaepidemien har myndighederne af flere omgange indført tiltag med det formål at holde epidemien i skak – og senest er yderligere 31 kommuner blevet underlagt nye restriktioner.

Nu melder forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet (AAU) sig på banen med en ny individbaseret model, der kan bruges som værktøj til i endnu højere grad at kvalificere valget af restriktioner. På baggrund af data fra Danmarks Statistik, Bygnings- og Boligregistret (BBR), CVR-registret og Statens Serum Institut har forskerne bygget en model af Nordjylland, der i november blev lukket ned grundet frygt for spredning af cluster 5-varianten.

Projektleder og professor Kim Guldstrand Larsen forklarer, at forskergruppen har simuleret smittetallene for regionen over et forløb på 100 dage ud fra to scenarier: Et scenarie, hvor man ikke lukker ned, og så det faktiske scenarie, hvor der blev lukket ned for skoler, kommunegrænser med videre:

– Modellen gør det muligt at simulere reelle smittekæder. Vi vurderer, at der over en periode på to måneder var ca. 10.000 færre smittede i Nordjylland som følge af nedlukningen, forklarer Kim Guldstrand Larsen, professor ved Aalborg Universitet.

Det skal ses i sammenhæng med, at modellen forudser, at der ville være knap 70.000 smittede i perioden, hvis der ikke blev lukket ned. Den procentvise reduktion i antal smittede over to måneder er derfor 14 procent. Det svarer til 167 færre nye smittede om dagen.

I den nye model simulerer forskerne mødet mellem konkrete individer – i det nordjyske tilfælde mere end 500.000 personer. Det enkelte individ har en helbredstilstand og kombineret med data om bopæl, arbejdspladser, familiestørrelser og hvor meget folk pendler, udregner modellen realistiske simuleringer af, hvordan borgerne i hele Nordjylland bevæger sig rundt.

– Det gør, at vi kan udlede scenarier for, hvordan sygdommen spreder sig under forskellige omstændigheder. Hvis vi skruer tiden nogle måneder tilbage, ville vi også kunne forudsige, hvor stor sandsynligheden ville være for, at cluster 5-varianten ville bevæge sig over den regionale grænse, fortsætter Kim Guldstrand Larsen.

Modellen af Nordjylland bygger på åbne data – og der er således ikke tale om, at forskerne har adgang til personfølsomme oplysninger. Hvis de havde præcise informationer om, hvor folk eksempelvis bor, og hvor de arbejder, vil de dog med stor præcision kunne forudsige, om de pågældende ville blive smittet inden for nærmeste fremtid.

– Myndighederne har adgang til de rigtige tal og ville kunne bruge modellen til at lave meget præcise simuleringer af virkeligheden. Med de nuværende data skal man se modellen som et værktøj til mere nuanceret prædiktiv smittesporing – en form for vejrudsigt for coronasmitten. Vi har taget udgangspunkt i Nordjylland, men modellen kan bruges alle steder, hvor der er en vis mængde data, siger Kim Guldstrand Larsen.

For at udvikle modellen har forskerne anvendt softwareværktøjet UPPAAL, som de selv har udviklet over de seneste 20 år. Værktøjet bliver mange steder brugt til både varme- og trafikstyring, hvor man er afhængig af, at mange tekniske enheder kommunikerer med hinanden. Men i den nye model er disse komponenter erstattet af mennesker, der interagerer med hinanden via smitte.

De danske myndigheder har allerede vist stor interesse for forskernes arbejde, og håbet er, at værktøjet også kan bruges i forbindelse med mulige nye epidemier.

– Vi har tidligere arbejdet med systemer, hvor der var 2.000 komponenter, så der er selvfølgelig et kæmpe spring op til de 500.000 komponenter, vi arbejder med nu. Det kræver virkelig noget beregningskraft, og mig bekendt er der pt. ikke andre, der kan lave denne type simuleringer. Vi håber jo, at modellen både vil blive taget i brug nu, men også fremadrettet til at lave vejrudsigter for eksempelvis influenza, siger Kim Guldstrand Larsen.

Resultater:
Antal smittede efter to måneder (på dagen)
Efter to måneder (på dagen), såfremt Region Nordjylland ikke blev lukket ned, være i alt 11.900 aktivt smittede. Med nedlukningen ville der være 2.100 færre aktivt smittede på dag 70. Det vil sige, at nedlukningen giver en reduktion på 19 procent på dagen.

Antal smittede over to måneder
Over et forløb på to måneder ville der, såfremt Region Nordjylland ikke blev lukket ned, være i alt 69.965 nye smittede. Med nedlukning ville der over samme periode være 10.000 smittede. Den procentvise reduktion i antal smittede over perioden er 14 procent.

OBS: Det er vigtigt at skelne mellem antal smittede ”over to måneder” og ”efter to måneder”.

Øvrige Projektdeltagere: Danny Poulsen, Kenneth Y. Jørgensen, Marius Mikucionis, Peter Gjøl Jensen og Marco Muniz. Projektet BEO-COVID er støttet med 1,2 millioner kroner af Poul Due Jensens Fond.

Modellen fra AAU kan beregne detaljeret, hvor mange der vil blive smittet under bestemte forhold og restriktioner. Billedet er fra en video-visualisering af den løbende smittespredning i Region Nordjylland. (Foto: Agent Based Modelling of COVID-19 i UPPAAL, Kim G. Larsen et. Al., AAU.)
Modellen fra AAU kan beregne detaljeret, hvor mange der vil blive smittet under bestemte forhold og restriktioner. Billedet er fra en video-visualisering af den løbende smittespredning i Region Nordjylland. (Foto: Agent Based Modelling of COVID-19 i UPPAAL, Kim G. Larsen et. Al., AAU.)

Læs også: Hvordan håndterer du angst

Unge får økonomisk frihed til selv at bygge idrætsfællesskaber

For mange unge vælger idrætten fra i teenageårene. Det koster på såvel den fysiske som den mentale sundhed. Derfor skal der tænkes nyt. Og derfor går DGI og pensionsselskabet Velliv sammen om at give unge egne penge til at udfordre landets idrætsforeninger på nye fællesskaber – på de unges egne præmisser.

I teenageårene lægger alt for mange badmintonketcheren, fodbolden eller bordtennisbattet på hylden. Foreningernes fællesskaber bliver valgt fra i en travl hverdag med ungdomsuddannelse, arbejde og venner. Mens tre ud af fire af landets unge på 13 år er medlem af en idrætsforening, så er det kun hver anden ung mellem 16 og 19 år, der er en del af idrættens fællesskaber. Det sker i en tid, hvor tal for unges mistrivsel og ensomhed er alarmerende.

Derfor skal der tænkes nyt. Idrætsorganisationen DGI og pensionsselskabet Velliv går derfor sammen om at give unge egne penge til at udfordre landets idrætsforeninger på nye fællesskaber – på de unges egne præmisser.
DGI og Velliv opretter projektet ‘Flere unge i Forening’, hvor de unge fra næste år kan ansøge om penge til at opbygge fællesskaber. De unge får ansvaret for et kontantbeløb, økonomisk frihed og mulighed for at sparre med DGI om nye veje og foreningsfællesskaber. Ideerne kommer de unge selv med.

– Fællesskaber og idræt bidrager til at skabe trivsel og velvære. Samtidig ved vi også, at det bidrager positivt til indlæringen hos de unge. Derfor er det bekymrende, at mange unge fravælger foreningslivet, når de rammer teenageårene. Den udvikling vil vi i Velliv gerne være med til at vende. Foreningslivet er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark. Derfor er det værd at værne om, fortæller Steen Michael Erichsen, administrerende direktør i Velliv.

”Vi sætter de unge forrest”, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

– Mange unge er udfordret på lav trivsel og præstationspres, men på samme tid er vores unge som generation også utrolig stærk med masser af engagement, ansvar og nytænkning. De ressourcer kan forløses i idrætsforeningerne og derfor er partnerskabet med Velliv vigtigt, slutter Charlotte Bach Thomassen.

Projektet ‘Flere unge i Forening’ starter op i fire landsdele i 2021, hvorefter der arbejdes med udbredelse til at dække hele landet. De fire landsdelsforeninger, der er med i projektet fra start, er DGI Storkøbenhavn, DGI Storstrømmen, DGI Østjylland og DGI Midtjylland.

I hver region uddeles der 100.000 kroner årligt. DGI og Velliv arbejder på, at der forskningsmæssigt sker en opfølgning på projektet, sådan at de gode erfaringer kan udbredes til hele landet og til foreninger uden for DGI. Puljen åbner for ansøgninger 28. januar 2021.

idræt unge (Foto: DGI
Unge skal danne idrætsfællesskaber. (Foto: DGI)

Læs også: Forskning: Gamle kønsopdelinger præger idrætten

Dagens billede: Pernille Harder kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller. Grundet coronasituationen uddeler France Football ikke Ballon d’Or i år, men Storbritanniens største fodboldmagasin, FourFourTwo, har overtaget kåringen af verdens bedste fodboldspiller og kårer Pernille.

· Mere fra samme kategori ·