Læs også:

Close
hjemmearbejde Foto: Unsplash)

NEWS: Mere hjemmearbejde risikerer at øge polariseringen på arbejdsmarkedet

Nyheder  | 

Mere hjemmearbejde risikerer at øge polariseringen på arbejdsmarkedet · Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2020 · Traktorerne indtog København og Aarhus i weekenden · Døde smågrise placeret rundt om i København · Kolding får millioner til eksperimentarium for bæredygtige fødevarer · Dagens video: Jennifer Lopez leverer et knivskarpt show til American Music Awards

Vi har udvalgt dagens væsentligste, sjoveste og skæveste nyheder, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Mere hjemmearbejde risikerer at øge polariseringen på arbejdsmarkedet

Hjemmearbejde kan medføre en samfundsøkonomisk gevinst, som dog bliver ulige fordelt. Det er især dem med lange uddannelser, som høster gevinsterne, mens dem med korte uddannelser kun i begrænset omfang får del i dem, viser ny analyse fra Kraka-Deloitte-samarbejdet, Small Great Nation.

Der er store forskelle i potentialet for hjemmearbejde på tværs af uddannelses- og indkomstgrupper. Kun visse dele af befolkningen kan nyde godt af øget hjemmearbejde og derved øget arbejdsglæde og fleksibilitet i hverdagen, samt mindre smitterisiko og større jobsikkerhed under coronapandemien, viser ny analyse fra Kraka-Deloitte-samarbejdet, Small Great Nation

Lønmodtagere med en lang videregående uddannelse kan således i gennemsnit arbejde hjemme fem gange så ofte som ufaglærte. På tværs af indkomstgrupper er der samtidigt en klar tendens til, at potentialet for hjemmearbejde er højst blandt personer med høj indkomst.

– Uligheden er værd at have for øje i forhold til, hvilke grupper af danskere der kan være i større smitterisiko og risiko for at miste deres arbejde, alene fordi de ikke, eller kun i lav grad, kan udføre deres job hjemmefra, forklarer Peter Mogensen, direktør i Kraka.

Lønmodtagere inden for finansiering og forsikring samt information og kommunikation kan eksempelvis i gennemsnit arbejde hjemme hhv. 88 procent og 81 procent af arbejdstiden, mens lønmodtagere inden for bygge og anlæg og landbrug, skovbrug og fiskeri kun kan gøre det hhv. 13 procent og 8 procent af tiden.

Polariseringen ses også tydeligt geografisk. Lønmodtagere, der bor i de store byer, kan i gennemsnit arbejde mere hjemme. Eksempelvis kan lønmodtagere med bopæl i Gentofte og Frederiksberg i gennemsnit arbejde hjemme tre gange så ofte som lønmodtagere på Langeland og Lolland.

Lønmodtagere ønsker i stigende grad fleksibilitet i forhold til, hvor og hvornår de udfører deres arbejde, og et studie viser, de gerne vil betale for det. Det kan skyldes et ønske om at få hverdagen til at gå op med børnepasning, fritidsinteresser og praktiske gøremål.

hjemmearbejde Foto: Unsplash)
Hjemmearbejdet skaber polarisering på arbejdsmarkedet. (Foto: Unsplash)

Læs også: Gode råd til at arbejde hjemmefra under corona

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2020

I september måned var der 2.773.485 personer i job, og ser man på den private sektor, er der kommet 6.900 flere lønmodtagere. Der var ligeledes 3.100 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,4 procent siden august måned.

I alt kom 51.000 personer i job i juni, juli, august og september, ovenpå et fald på 80.000 personer mellem marts og maj måned. Siden februar er beskæftigelsen faldet med 29.000, svarende til 1 procent. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler:

– For fjerde måned i træk ser vi, at beskæftigelsen stiger. Det er positivt, særligt set i lyset af den svære tid, vi befinder os i lige nu. I september måned kom der 10.000 flere personer i job.

– Vi har samtidig set faldende ledighed efter toppunktet i sommerferien, og vi ser flere nyopslåede jobopslag end før corona-krisen. Det viser, at der er liv i jobmarkedet, og det er selvfølgelig godt. Men det ændrer ikke ved, at rigtig mange mennesker desværre har mistet deres job under krisen og står med en ubehagelig uvished om deres fremtid. Derfor har regeringen lavet en række hjælpepakker og andre tiltag for at holde gang i økonomien.

– Det er for eksempel måneden ud muligt at få udbetalt op til tre ugers indefrosne feriepenge, og danskerne har bestilt knap 50 mia. kroner på nuværende tidspunkt.

– Vi har også lavet en ekstra aftale om lønkompensation for Nordjylland i forbindelse med de seneste restriktioner for at redde arbejdspladser, og vi vil gøre, hvad vi kan for at få Danmark så godt som muligt gennem krisen. Restriktionerne har desværre nødvendige for at begrænse spredningen af COVID-19. At få styr på smittespredningen hænger uløseligt sammen med at få genoprettet økonomien. Arbejdstilsynet vil i den kommende tid også have ekstra fokus på corona, når de er ude på tilsyn og vejlede for at hindre spredning på arbejdspladserne.

medarbejdere ansatte arbejde job work (Foto: Unsplash)
Beskæftigelsen er steget med 0,4 procent siden august. (Foto: Unsplash)

Læs også: Syv forskellige kvinder fortæller om de jobfordomme, de dagligt møder

Traktorerne indtog København og Aarhus i weekenden

I lørdags indtog hundredvis af traktorer København og Aarhus i en protest mod minksagen. Traktorerne indtog byerne omkring klokken 10.00 og blev i København ledt via tre indfaldsveje. Skriver TV2 Nyhederne.

Demonstrationen sluttede omkring klokken 14.00, og de blev ledt ud af byen fra klokken 14:30. I København var ruten fra Langelinie, til Kalkbrænderihavnsgade, til Nordhavnstunnelen til Tuborgvej. I Aarhus samles traktorerne uden for byen inden kørte mod Aarhus midtby klokken 10:00.

Demonstrationen var godkendt af politiet.

Læs også: Corona-vaccine: Moderna afslører pris

Døde smågrise placeret rundt om i København

Natten mellem søndag og mandag spredte aktivister døde smågrise rundt omkring i København for et gøre opmærksom på dårlig grisevelfærd. Skriver TV2 Nyhederne.

Ved Landbohøjskolen blev der fundet ni grise, 3 ved Politikens Hus og fire ved DR Byen. Ved stederne blev der også fundet plastikkasser med et mindre antal døde smågrise i. På skilte stod der ‘Her dør 24.000 smågrise om dagen’. Politiet har i alt fundet 16 døde grise.

Grisene er blevet fjernet, og sagen bliver efterforsket af politiet.

Aktivisterne skriver i pressemeddelelsen, de udsendte, at de har lavet aktionen, fordi Danmark årligt producerer 33 millioner svin, og at de ‘bliver mishandlet, misbrugt og ødelagte systematisk’. De døde grise er blev hentet på gårde på Sjælland.

Fabian Vennekilde, der blandt andre står bag aktionen, oplyser at han ringede til politiet og fortalte om det, men uden selv at fortælle at han er gerningsmanden. Han forventer at blive anholdt og vil stå til ansvar for sine handlinger.

gris, landbrug (Foto: Unsplash)
Døde smågrise er placeret rundt om i København. (Foto: Unsplash)

Læs også: Mød Anita Roddick: Iværksætteren med en social samvittighed

Kolding får millioner til eksperimentarium for bæredygtige fødevarer

Kolding bliver fra 2021 et levende laboratorium for, hvordan man skaber et mere bæredygtigt fødevaresystem fra marken til middagstallerken. SDU Kolding og Kolding Kommune har netop fået en EU-bevilling på 8,2 millioner kroner til projektet Food2030 in Kolding.

Vores mad, vores indkøbsvaner, ja hele vores fødevaresystem skal forandres fundamentalt, hvis vi vil bremse klima- og biodiversitetskrisen. Vores nuværende fødevaresystem er ikke bæredygtigt, men bidrager til klimaforandringer, forurening, tab af biodiversitet og sundhedsproblemer med mere.

De erkendelser har de seneste år fået en stadigt større rolle i klimadebatten, og et mere bæredygtigt fødevaresystem er også en af hjørnestenene i EU’s ambitiøse klimaplan Green Deal.

SDU Kolding og Kolding Kommune står i spidsen for projektet, der vil engagere både landmænd, supermarkeder, storkantiner, skoleelever, politikere, borgere og lokale ildsjæle udi bæredygtige fødevarer i at booste byens overgang til et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Food 2030 in Kolding går i luften i januar 2021 og projektet varer i fire år.

kolding, klima (Foto: Mads Grønne Bährenholdt)
Kolding bliver i 2021 et levende eksperimentarium. (Foto: Mads Grønne Bährenholdt)

Læs også: Gladsaxes klimaindsats er igen blandt verdens bedste

Dagens video: Jennifer Lopez leverer et knivskarpt show til American Music Awards

· Mere fra samme kategori ·