Læs også:

Close
leder, fælleskab (Foto: Unsplash)

#Sprogpsykologiforbegyndere: Forstå: Hvad er relationskompetence?

Mit liv  | 

Vi ved, hvad en relation er, og vi ved også, hvad det vil sige at have kompetencer og være kompetent. Men hvad vil det sige at være relationskompetent, og hvad er relationskompetence? Det kan du bliver klogere på i denne uge, og så er der også mulighed for at få nogle tips til at bruge en særlig videoteknik til at blive bedre og klogere på dig selv

menneske, mængde Foto: Unsplash)
Hver dag indgår vi i relationer med andre mennesker – gode som dårlige. (Foto: Unsplash)

Relation + kompetence = relationskompetence

Kigger vi på ordet relation. Defineres det som en forbindelse, kontakt eller samkvem mellem to eller flere personer. Du har sikkert mange relationer, du indgår i hver dag. Med din familie, venner, på dit arbejde eller dem du mødes med til sport. Relationer kan komme forskelligt til udtryk. De kan være gode, anspændte, dårlige eller sjove.

Slår man ordet ‘kompetence’ op i en ordbog, kan det kort sagt beskrives som en persons evne eller færdighed til at udeføre handlinger. Er det indenfor uddannelse, snakker vi ofte om at have faglige kompetencer. Dog har vi kompetencer indenfor mange forskellige områder, der både er personlige og i relation til andre.

Bliv i næste uge klogere på
Hvad er metaforer, og hvordan bruger vi dem?

Når vi sætter de to ord sammen, fremkommer begrebet relationskompetence eller relationskompetent. Det betyder kort sagt, at have evnen til at etablere en god følelsesmæssig relation til de mennesker vi omgiver os med. Ofte bliver begrebet inddraget i forbindelse med lærere/undervisere, men også i forhold til lederskab i virksomheder. Når vi agerer relationskompetent, får vi det bedste frem i andre.

Vi skaber trivsel og de bedste forudsætninger, får at andre kan vokse og udnytte deres potentiale. Relationskompetence handler om at kunne se, høre og inddrage alle. Det er en evne, vi alle har i os, så vi kan indgå i positive samspil med hinanden, men vi har den i forskellige grader. Nogle har mere, andre har mindre.

fællesskab, sammen Foto: Unsplash)
Gode relationer er vigtige for, at vi trives og har det godt. (Foto: Unsplash)

Relationskompetence er allevegne

Kigger man på det i forhold til lærere og undervisning. Har skoleforsker Louise Klinge skrevet en Ph.d. om ‘Lærerens relationskompetence’, der skal forstås, som den kompetence læreren har til at indgå i positive relationer med hver enkelt elev i klassen, men samtidig have et fokus på at skabe et godt læringsfællesskab. Børn og unge bruger mange år og meget tid i skolen, derfor er det vigtigt med lærere, der har overskud og god relationskompetence til at skabe et godt fundament for børnene.

Et andet relevant sted at kigge på begrebet er i borger vs. professionel sammenhæng. Vi går alle engang imellem til lægen, ringer til kommunen eller skal på apoteket efter medicin. Nogle går også jævnligt til psykolog eller terapeut. Her opstår også en relation – mellem en professionel fagperson og dig som borger. Det kan være ømtålelige eller sårbare emner, man taler med disse ukendte fagpersoner om, og derfor er fagpersonens relationskompetence også relevant her.

Fakta: Kompetencer er situations- og handlingsrelaterede. De kommer til udtryk i specifikke situationer og gennem handlinger. 

Det er vigtigt, at du som borger føler dig mødt, set og hørt af personen overfor dig. Og at der bliver skabt et rum, der er åbent og rart at være i. Prøv eventuelt at tænke over det næste gang – følte du dig tryk i situationen, forstod lægen dig, og følte du personen fra kommunen fik dig til at føle dig godt tilpas? Hvis ja, så har de med stor sandsynlighed nogle gode evner indenfor relationskompetence.

bøger, æble. lærer (Foto: Unsplash)
En relationskompetent lærer lytter til og hører alle elever. (Foto: Unsplash)

Forholdet mellem leder og medarbejder

Hvis du er på en arbejdsplads, har du formentlig også en overordnet leder. En leders rolle er vigtig for, at virksomheden kører rundt, og der et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Man kan igen her kigge på lederens relationskompetence i forhold til de ansatte. Man kan for eksempel se på, om lederen har blik for den enkelte, men samtidigt skaber et fællesskab? Bliver alle behandlet med respekt, og er der tid og rum til at tale om de svære ting? Formår lederen at opfange signaler fra medarbejderne og reagere på dem?

Bliv i næste uge klogere på
´Goddag mand økseskaft´
Hvad er historien bag talemåder og ordsprog?

Lederen er med til at sætte dagsorden og skabe den gode stemning. Derfor smitter dette også af på medarbejderne. Det er også essentielt, at man kollega til kollega agerer relationskompetent overfor hinanden. Ofte sidder man i møde eller skal lave et projekt sammen, hvor det er relevant, at alle bliver inddraget og hørt. Her er det vigtigt med gode og sunde relationer til hinanden.

leder, sammenhold, kollegaer (Foto: Unsplash)
En god leder skaber sammenhold og fællesskab på arbejdspladsen. (Foto: Unsplash)

Hvordan kan man bruge videooptagelser til at blive klogere på sig selv i arbejdssammenhænge?

Det er muligt at blive klogere på ens relationskompetence, og dermed kunne øve sig i at blive bedre. Metoden hedder videostimuleret interview (VSI) og kan være særlig relevant i arbejdsmæssige sammenhænge at kende til.

VSI blev introduceret i 1950’erne til at undersøge studerende, siden blev det brugt i terapeutiske sammenhænge og i dag særligt brugt i forbindelse med rådgivning, undervisning og ledelse. VSI går kort sagt ud på, at en professionel interaktion(en vejledning, en lægesamtale, en undervisning) bliver filmet. Herefter indgår denne videooptagelse i et interview, hvor man kigger på og snakker om, hvad der sker på optagelsen. Det vil altså sige, at personen der bliver filmet, selv sidder og kigger på videoen bagefter og bliver klogere på, hvad der er godt, eller hvad der kan gøres bedre. Alt sammen med mere fokus på at blive mere relationskompetent.

Fakta: Hvis du laver en videooptagelse med andre mennesker, bør du altid få samtykke fra dem inden og anonymisere dem i forhold til videre brug.

At se sig selv på film og kunne se, hvad med gør og siger, giver en anden mulighed for at arbejde med sig selv, som ikke på samme måde kan opstå, når man bare sidder og snakker sammen. Ved at gense det fremfor bare at snakke om det, giver en mulighed for at genskabe nogle situationer og tænke tilbage på, hvad det egentlig var der skete, og hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Det er en god måde at arbejde med sig selv på og kan hjælpe med at øge og forbedre vores relationskompetence, så den kan blive endnu bedre i fremtiden både i forhold til arbejde, overfor kollegaer og i relationer vi generelt indgår i.

kamera, foto, optage (Foto: Unsplash)
Optag dig selv på video og bliv klogere. (Foto: Unsplash)

Kilde: louiseklinge.dk og dfti.dk 

 

Næste uges tema er – #Sprogpsykologiforbegyndere: Forstå: Hvad er det med alle de der ord?

 

                                                                                           Læs også: 

#Sprogpsykologiforbegyndere: Forstå: Hvordan kan jeg forstå mine egne og andres mentale tilstande?

hjerte, kærlighed, (Foto: Unsplash)

· Mere fra samme kategori ·