Læs også:

Close
slik sukker candy (Foto: Unsplash)

NEWS: Danskerne undervurderer eget forbrug af slik og chips

Nyheder  | 

Danskerne undervurderer eget forbrug af slik og chips · Bier kan blive årets havetrend · Rabens Saloner debuterer med catwalk på CFW til august · H.K.H. Kronprinsesse Mary udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden · Nye EU-designregler skal tilpasses små virksomheder · Dagens billede: 20 år senere (efter ‘Min bedste vens bryllup’)

Vi har udvalgt dagens væsentligste, sjoveste og skæveste nyheder, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danskerne undervurderer eget forbrug af slik og chips

Vi opfatter vores eget forbrug af slik og chips som moderat i sammenligning med andre danskeres forbrug, selv om vi samtidig synes, at vi selv spiser for meget. Dette er en af konklusionerne i en ny undersøgelse foretaget af forskere fra MAPP Centret og Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, der netop er udgivet som DCA-rapport. Formålet med undersøgelsen har været at belyse danskernes opfattelse af portionsstørrelser og forbrug af slik og chips.

Susanne Hansen, videnskabelig assistent på MAPP Centret og én af forskerne bag undersøgelsen, forklarer, hvorfor indsigt i vores portionsstørrelser er vigtig:

– Der er i litteraturen evidens for, at store portioner øger indtaget af kalorier. Store portionsstørrelser er blevet mere udbredt i takt med, at andelen af overvægtige i befolkningen er steget. Portionsstørrelser er ikke den eneste faktor, der spiller ind, men det er en veldokumenteret faktor.

Undersøgelsen består af fire dele. Del 1 er en litteraturgennemgang. Del 2 er en markedsanalyse af udviklingen i salg af slik, bland-selv-slik og chips med fokus på forskellige portionsstørrelser. Del 3 består af to spørgeskemaundersøgelser af danske forbrugeres portionsopfattelser af henholdsvis slik og chips. Del 4 er en interviewundersøgelse med danske forældre.

Markedsanalysen viser, at der de senere år har været et øget salg af mellemstore posestørrelser af slik og chips – og en nedgang i salget af flere mindre posestørrelser. Det fortæller Kamilla Kragelund, der er videnskabelig assistent på Institut for Fødevarer, og som står bag markedsanalysen:

– Der er sket en stigning i salget af bland-selv-slik samt slikposer mellem 231 og 499 gram, mens salget af de øvrige portionsstørrelser – både de mindste og de allerstørste – er faldet. Dette betyder dog, at det totale salg af slik ligger ret stabilt i perioden 2013 til 2018. Det totale salg af chips har til gengæld været stigende i hele perioden fra 2004 til 2018, og særligt poserne i størrelsen 101 til 200 gram er populære blandt de danske forbrugere.

I modsætning til salgstallene, viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, at forbrugerne havde en tendens til at vælge de mindre portionsstørrelser som en passende mængde, når de blev præsenteret for valget mellem flere forskellige portionsstørrelser af slik og chips:

– Forbrugerne er godt klar over, at de spiser mere end de burde. I gennemsnit angav respondenterne, at de spiste signifikant mere, end det er passende at spise – et resultat, der i øvrigt blev bekræftet af udsagnene i interviewundersøgelsen. Dog mente respondenterne i begge spørgeskemaundersøgelser, at de spiste signifikant mindre portioner af enten slik eller chips end personer af samme alder og køn som dem selv. Vi ser en signifikant forskel på, hvor store portioner respondenterne angav, at de selv spiste, og hvad de mente var normen at spise. Dette gælder både for slik og chips, fortæller Susanne Hansen.

Undersøgelsens resultater kan danne grundlag for nye tiltag til at begrænse danskernes indtag af slik og chips – blandt andet nye kommunikationsstrategier:

– Det er ikke en effektiv strategi at fortælle forbrugerne, at de burde spise mindre portioner af slik og chips. Det ved vi alle sammen godt! Det kan være en mulighed at fokusere på ”social norms messaging”, hvor man giver råd og informationer med sociale normer som omdrejningspunkt – i stedet for forbrugerens eget helbred. Det kan være beskeder om, at andre forbrugere i samme situation spiser mindre. Dette har også vist sig at være effektivt, når det kommer til at få folk til at øge indtaget af frugt og grønt, slutter hun.

slik sukker candy (Foto: Unsplash)
Vi undervurderer, hvor meget slik vi spiser … (Foto: Unsplash)

Læs også: Fem sundhedsmyter, vi har hørt alt for længe

Bier kan blive årets havetrend

Sommersæsonen er over os, og de haveglade danskere flokkes til havecentre og planteskoler efter nyt til bede og potter. En af årets tidlige trends er et stort fokus på insektlivet, hvilket man tydeligt har mærket hos havecentret Plantorama, der har modtaget et væld af forespørgsler omkring blomster og buske, der appellerer til især de flyvende insekter.

Vi oplever stor efterspørgsel på frøblandinger til vilde blomster samt sommerfuglebuske og frugttræer. Vilde bier i haven er allerede ved at blive årets trend. Folk er bevidste om fordelene ved at have et rigt insektliv i haven. Giver man lidt til bierne, kommer det mangefold igen gennem bestøvning og en frodig have, udtaler Arne Persson, der er planteekspert hos Plantorama.

Det store fokus på vilde bier i de danske haver er godt nyt for naturorganisationen Plan Bi, som arbejder med vilde biers ve og vel. Nina Launbøl Hansen er journalist og stifter af Plan Bi, og hun ser et tydeligt behov for at forbedre levevilkårene for vilde bier i Danmark.

Vilde bier har det ad Pommern til her til lands. De har brug for mere mad, mindre konkurrence og flere steder at bo. Vi har i Danmark 291 registrerede arter, og cirka halvdelen af dem er på den såkaldte rødliste, som er truet i en vis grad. I takt med at bistader skyder op landet over, og vilde blomster samtidig fjernes fra landskabet for at gøre plads til veje og bygninger, trues de vilde bier på deres levebrød, forklarer Nina Launbøl Hansen.

blomst bi have Sommerhaven ser i år ud til at blive med fokus på det summende insektliv, der er essentielt for sunde planter og en frodig have. (Foto: PR)
Sommerhaven ser i år ud til at blive med fokus på det summende insektliv, der er essentielt for sunde planter og en frodig have. (Foto: PR)

Læs også: Fem biråd: Sådan kan du hjælpe bierne til sommer

Rabens Saloner debuterer med catwalk på CFW til august

Det danske mode- og interiørhus Rabens Saloner har netop annonceret, at de får deres catwalk debut til august under CFW. De har mange år været en del af den københavnske modeuge, men nu tager de altså skridtet, og kommer også med catwalk.

– Vi glæder os meget til at blive en del af det officielle show, der er planlagt for Copenhagen Fashion Week. Det er et vigtigt skridt for vores brand, idet CFW er en central og international partner, der kan give os en stærk platform og mulighed for at vise vores internationale købere og presse, hvad vi har at byde på, udtaler stifter Birgitte Raben.

rabens saloner (Foto: PR)
Rabens Saloner debuterer med catwalk til august. (Foto: PR)

Læs også: Bæredygtighed: Designer Birgitte Raben – vi skal passe på vores klode

H.K.H. Kronprinsesse Mary udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden meddelte igår, at H.K.H. Kronprinsessen bliver præsident for WWF i Danmark. Organisationen arbejder med at beskytte truede dyrearter og udbrede løsninger, der kan sikre en bedre fremtid for naturen og jordkloden. Som WWF Verdensnaturfondens præsident følger Hendes Kongelige Højhed efter sin svigerfar Prins Henrik, der havde positionen fra 1972 til sin død for to år siden.

H.K.H. Kronprinsesse Mary er netop tiltrådt som præsident for WWF Verdensnaturfonden og vil dermed stå i spidsen for fondens fremtidige arbejde med at bevare dyrenes levesteder og naturens mangfoldighed.

Kronprinsessen, som igennem flere år blandt andet har arbejdet aktivt med FN’s verdensmål, glæder sig til at blive en del af WWF Verdensnaturfondens vigtige arbejde med at finde løsninger på de udfordringer, verden møder i forhold til naturbevarelse, beskyttelse af truede dyrearter og med at skabe mere natur til glæde for danskerne.

– Vi har kun én klode, og vi skal passe godt på den og dyrene, hvis vores børn og generationerne efter dem også skal have en tryg og naturrig verden at vokse op i. De projekter, som WWF Verdensnaturfonden arbejder med over hele verden, er vigtige i bestræbelserne på at bevare vores skove, koralrev og mangfoldige dyreliv, og det er afgørende, at vi i fællesskab finder nye løsninger på, hvordan mennesker kan leve i balance med naturen, udtaler Kronprinsessen.

H.K.H Kronprinsesse Mary er udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden. Foto: Steen Brogaard, Kongehuset)
H.K.H Kronprinsesse Mary er udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden. (Foto: Steen Brogaard, Kongehuset)

Læs også: Kongehuset offentligører en række nye kunstportrætbilleder i anledning af dronning Margrethes 80 års fødselsdag

Nye EU-designregler skal tilpasses små virksomheder

Små og mellemstore virksomheders behov skal spille en større rolle, når de nuværende designregler skal revideres i EU. Dansk design er kendt i hele verden og har over en længere årrække været med til at positionere Danmark som en førende designnation. Den globale efterspørgsel efter dansk design har betydet, at branchen i dag udgør en væsentlig del af dansk eksport og branchen beskæftiger mange iværksættere og små virksomheder, der skal gøre sig gældende på et stærkt konkurrencepræget marked.

– Vi har i den seneste tid set sager i medierne, hvor markante designere har været udfordret med at opnå ophavsretlig beskyttelse af deres produkter. Vores håb er, at vi med en ny EU-designreform i fremtiden vil se flere designere ansøge om designrettigheder, fordi de vil stille designerne stærkere,fortæller Hannah Holm Olsen, enhedschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

– Når den danske designbranche består af mange iværksættere og små virksomheder, har det været afgørende for os at understrege over for EU-Kommissionen og de andre medlemslande, at den reviderede designreform bør have et stærkt fokus på at adressere de særlige behov, som iværksættere og små virksomheder har, fortsætter hun.

– En kommende reform skal derfor tage udgangspunkt i – og tage særligt hensyn til – de mindre virksomheders behov og muligheder. I den forbindelse ser vi gerne, at der gives mulighed for, at et design forud for registrering kan blive vurderet af myndigheden, så virksomhederne kan få en sikkerhed for, at deres design reelt er nyt, og at der ikke er lignende produkter på markedet i forvejen. Det vil stille særligt de små designere markant stærkere, forklarer Jeppe Rosenmejer, chefkonsulent i SMV Danmark.

Særligt fire prioriteter vurderes på nuværende tidspunkt at være væsentlige for den danske designbranche. Den måske vigtigste af disse prioriteter er, at det fortsat skal være muligt at få en designregistrering i Danmark, så man ikke behøver gå til EU’s varemærke- og designmyndighed for at opnå en registrering.

– For mange små virksomheder og iværksættere er det helt afgørende, at de har muligheden for at registrere deres designrettigheder i deres eget land og på deres eget sprog. Samtidig er der penge at spare, hvis man som virksomhed kun er interesseret i det danske marked. Derfor er det væsentligt for Danmark, at medlemsstaterne fortsat kan opretholde deres nationale systemer for designregistrering parallelt med EU-systemet, forklare Hannah Holm Olsen og påpeger, at en designregistrering i Danmark koster 1.200 kroner, mens det koster cirka 2.600 kroner for en registrering hos EU.

De øvrige danske prioriteter er, at det fortsat skal være muligt for medlemsstaterne at foretage forundersøgelser af, om et design er nyt og har individuel karakter. At der gennemføres en harmonisering af reglerne om udskudt offentliggørelse af et registreret design, og at der fortsat vil være mulighed for at opnå designbeskyttelse af modulopbyggede systemer.

Der forventes et udspil fra EU-Kommissionen i løbet af juli måned 2020. Patent- og Varemærkestyrelsen har derfor præsenteret de foreløbige danske synspunkter for EU-Kommissionen og de andre medlemslande.

Der er to betingelser, som skal opfyldes, før man kan beskytte sit design:

1. Designet skal være nyt.

a. Det vil sige, designet ikke må have været offentliggjort, før man søger om designbeskyttelse.

b. Vær dog opmærksom på undtagelsen – ”skånefristen” – der gælder i Danmark og EU. Skånefristen betyder, at man kan prøve sit design af på markedet i op til et år, før man vælger, om man vil beskytte det eller ej. Det vil sige, at et design anses for at opfylde nyhedskravet, selvom designet er offentliggjort, hvis blot ansøgningen indleveres senest 12 måneder efter offentliggørelsen.

2. Designet skal have ”individuel karakter”.

a. Det betyder, at helhedsindtrykket af designet skal adskille sig klart fra helhedsindtrykket fra andre kendte design. Et design kan være så enkelt og almindeligt, at det mangler ”individuel karakter”, for eksempel hvis det kun består af kendte geometriske figurer, som en firkant eller cirkel.

Et design kan beskyttes i op til 25 år.

Nye designregler skal stille små danske designere bedre. (Foto: PR)
Nye designregler skal stille små danske designere bedre. (Foto: PR)

Læs også: Mød de to kvinder bag designsamarbejdet mellem UNIQLO og Marimekko

Dagens billede: 20 år senere (efter ‘Min bedste vens bryllup’)

 

· Mere fra samme kategori ·