Læs også:

Close

Boligsøgning: Dine rettigheder som lejer

Mit liv  | 

Boligsøgning er en kompliceret størrelse i sig selv, men når du så endelig har held nok til at finde den rette bolig, er der også en masse ting, du skal tage højde for

Kontrakten

En lejekontrakt er faktisk ikke nødvendig. Så skulle det ske, at du flytter ind uden en kontrakt, er det lejeloven, der gælder. I sådan en situation vil kontoudtog og kvitteringer fra indbetalt husleje agere bevis for, at du har lejet lejligheden.

Det er vigtigt, at du som ny lejer læser kontrakten grundigt igennem – især det, der er fremhævet. Vær opmærksom på det, der enten er understreget, står i kursiv eller i §11, da det er her, at kontrakten kan afvige fra loven.

Er der flere end seks lejligheder i bygningen, skal du have samme vilkår som lejerne i tilsvarende lejligheder, hvis I har samme udlejer. Har du ringere vilkår end de andre lejere, kan huslejenævnet fjerne disse betingelser.

Vil du være på den sikre side, kan du få en sagkyndig til at kigge kontrakten igennem, inden du underskriver. Hvis du ikke har mulighed for at få den tjekket inden, så få den gennemset hurtigst muligt. Selv om forholdene umiddelbart virker okay, kan det vise sig at være godt givet ud.

Pen and paper
Få læst din kontrakt af en sagkyndig, før du underskriver, hvis du vil være på den sikre side. (Foto: All Over)

Der kan maksimalt kræves et depositum svarende til tre måneders husleje. Derudover kan der kræves op til tre måneders forudbetalt husleje, som du kan bo for, efter du opsiger dit lejemål.

Der er mange ting, som spiller ind, når huslejen fastsættes. Hvis du vil finde ud af, om du betaler for meget i leje, kan du blive klogere her.

Stand og vedligeholdelse

Når du flytter ind, skal lejligheden være rengjort og beboelig. Alle udvendige døre og låse, som du skal have udleveret nøgler til, skal fungere. Derudover skal alle ruder være intakte.

Fejl og mangler skal påtales inden 14 dage. Der kan afholdes syn i forbindelse med indflytning, og her har du mulighed for at tage en besidder med – det vil sige en ekstra person, så det ikke bliver ord mod ord, hvis der skulle blive noget vrøvl.

Der vil blive lavet en rapport med fejl og mangler. Er du ikke enig, skal du ikke skrive den under, men derimod lave din egen, som du afleverer inden for de første 14 dage og gerne med billeder. Hvis ikke, kan du nemlig ende med regningen for disse problemer, den dag du selv flytter ud.

MODEL RELEASED Woman on ladder painting wall with paintbrush Warsaw, Poland
Din lejlighed skal afleveres i samme stand, som du får den. (Foto: All over)

Som udgangspunkt er det udlejer, der har ansvaret for vedligeholdelse – medmindre andet er aftalt. Hvis du som lejer overtager noget af den indvendige vedligeholdelse, skal du betale mindre til den udvendige.

Overtager du noget af den udvendige vedligeholdelse, kan du få det modregnet i din husleje. Hvis du betaler til en udvendig vedligeholdelseskonto i bygningen, vil du i så fald skulle betale mindre.

Hvis din udlejer ikke varetager sine pligter, kan du klage til huslejenævnet. I de værste tilfælde, hvor det er til fare at opholde sig i og omkring lejligheden, kan du gå til kommunen.

Fremleje

Skal du på studieophold i udlandet, ud at rejse eller lignende, hvor du ikke har mulighed for at betale huslejen ved siden af, kan fremleje være løsningen. Du har altid ret til at fremleje, medmindre du ikke opfylder kravene for fremleje, eller udlejer har anden god grund.

Er der 13 lejligheder eller mere i bygningen, kan hele lejligheden fremlejes op til to år.

Du har også ret til at fremleje op til halvdelen af din lejlighed. Når du fremlejer dele af lejligheden, har udlejer kun noget at skulle have sagt, hvis antallet af personer overstiger antallet af værelser.

Rent formelt skal der, i forbindelse med fremleje, indgås en skriftlig aftale i mellem lejeren og lejeren af fremlejet. Udlejer skal have en kopi af denne aftale inden fremlejets start.

Model Released - Woman carrying moving boxes in her new home.
Der er meget at holde styr på, både når man skal flytte ind og ud. (Foto: All Over)

Når du flytter

Når du skal flytte fra din lejlighed, skal du aflevere den i samme stand, som da du fik den. Der skal afholdes syn af lejligheden inden for 14 dage, efter du er ude, og du skal indkaldes skriftligt til synet med en uges varsel, medmindre andet er aftalt.

Lige som når du flytter ind, er det vigtigt, at du i forbindelse med fraflytning ikke underskriver tilstandsrapporten, medmindre du kan godkende den, da det er dig, som kommer til at betale for udbedringerne. Det er din udlejer, som vælger hvilke håndværkere, der skal foretage arbejdet.

Et sidste godt råd på vejen: Husk altid at få et skriftligt bevis for, at du har afleveret din nøgle!

Har du brug for yderligere hjælp, kan du blive meget klogere på Lejernes Landsorganisations hjemmeside.

Kilde: LLO

snapchat.com/add/mydailyspace

· Mere fra samme kategori ·